Vision – We’re Made by Kungsbacka

Under våren 2016 har vi i Kungsbacka genomfört ett strategiskt arbete kring samverkan mellan skola och omvärld. Nedan ser du visionen som vi har arbetat fram utifrån styrdokument, kommunala mål, olika utvecklingsinsatser, utvärderingar och workshops som hållits:   

I Kungsbacka kommun arbetar utbildning och omvärld i en naturlig symbios. Entreprenöriellt förhållningssätt och ta-sig-församhet är en självklarhet i all undervisning. Omvärlden ser skolan som en betydelsefull tillgång och söker aktiv samverkan med skolan.

Kungsbacka kommuns barn och elever förbereds väl för arbetslivet i en föränderlig värld och för dem blir det lika naturligt att starta företag som att bli anställd.

Elever har efter genomförd utbildning en tydlig bild av vilka möjligheter som väntar dem, och lämnar skolan med god kompetens, stark självkänsla och framtidstro.

We´re MbK2.jpg

We´re MbK