Varlaskolans elever lär sig att göra appar tillsammans med Macforum i Kungsbacka

Varlaskolans elever i årskurs åtta har ett spännande projekt på gång, med hjälp av workshops med Macforum i Kungsbacka skissar de på en app på sina SO-lektioner.

Samverkan mellan skola och arbetsliv – på riktigt

Skolan har en entreprenörsprofil och samarbetet med Macforum är ett praktiskt exempel på hur eleverna får entreprenöriellt lärande som en del av undervisningen. Klassen har visat intresse för teknik och eleverna har varit med och sänt radio på Närradio i Göteborg. Nu är det första gången de samarbetar med Macforum.

Att fånga elevernas idéer är viktigt

Johan Bolander från Macforum håller i en workshop för eleverna om vad som är viktigt att tänka på när man utvecklar en app. Med på workshopen är även Ung Företagsamhet (UF) som har samarbete med Varlaskolan. Macforum är ett partnerföretag för UF.

Johan Bolander ger en tillbakablick till sin egen skolgång. För 10 år sedan när han slutade i skolan fanns det inga iPads. Att fånga elevernas nyfikenhet och vara lyhörd för de många kreativa idéer som eleverna har är en del av det arbetet som han gör på Macforum.

– Det här samarbetet är jätteviktigt för oss på Macforum för att se vad elever ställer för krav på tjänster och produkter i framtiden. Jag skulle även gärna se att några av dessa elever skulle bli de bästa säljarna hos oss, säger Johan Bolander.

Praktiska tips på hur man utvecklar en app

Detta är elevernas andra workshop i temat att skapa en app. På den första var UF med och instruerade och nu sätter eleverna igång med idéarbetet i smågrupper. Först måste alla veta vad som kännetecknar en bra app. Den ska vara enkel, originell, uppdaterad, kul och ge möjlighet för användaren att känna att den ger mervärde.

Nästa fas i planeringen är att tänka noga på vem som är den blivande användaren, målgruppen. Här får eleverna sätta sig i en blivande användares liv för att kunna skissa vidare på vad som är viktigt att ha med som innehåll i appen. Efter detta ber Johan eleverna tänka på hur appen ska användas, skissa på så kallade användarresor som ger ännu mer information kring vad appen ska innehålla.

Det märks tydligt att eleverna är vana vid samarbete, teamwork, och känner sig trygga i att öppet dela med sig av sina idéer.

Efter workshopen återstår arbete för grupperna att färdigställa sina skisser. Nästa gång Johan Bolander träffar eleverna är det skarpt läge med presentationer med en fin prisutdelning för den gruppen som skapat den bästa idén för en ny app.