Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett sätt att bedriva en vård och omsorgs-utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. En Vård- och omsorgscollegecertifierad utbildning betyder att företagen är med och kvalitetssäkrar innehåll och upplägg så att de matchar behoven av kompetens för framtiden. Detta gör att de som gått en Vård- och omsorgscollegecertifierad utbildning blir attraktiva att anställa. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete med lokala och regionala arbetsgivare.

Vård- och omsorgscollege för företagen

Vård- och omsorgscollege ger arbetsgivare inom vård och omsorg möjlighet att vara med och styra utbildningar så att de motsvarar verksamhetens framtida behov av kompetens. Inom varje Vård- och omsorgscollege region finns en regional styrgrupp där arbetsgivare är i majoritet och styrgruppsordförande är arbetsgivarrepresentant. Det innebär att arbetsgivare är med och styr såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. 

Ett engagemang inom Vård- och omsorgscollegekan se ut på olika sätt beroende på hur stor arbetsgivaren är och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. En arbetsgivare kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Arbetsgivare kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp samt erbjuda praktikplatser och sommarjobb.

Många fördelar med Vård- och omsorgscollege

För en enskild arbetsgivare är vinsterna med Vård- och omsorgscollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningarnas innehåll öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare och få kunskap om deras förmåga, intressen och anställningsbarhet. Därmed förkortas arbetsgivarens rekryteringsprocesser.