Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi samt utbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk bestående av före detta UF-företagare. De erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledare.

Effekter av utbildning i entreprenörskap är en studie som är framtagen av Karl Wennerberg, docent på Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Elert, doktorand Örebro Universitet. Forskarna har i rapporten följt elever som drev UF-företag 1994-1996 och undersökt deras nuvarande position på arbetsmarknaden. Beskrivande statistik avslöjar flera långsiktiga positiva effekter av att driva ett UF-företag.

Effekter av att driva ett UF-företag:

  • får 12 % högre årsinkomst.
  • blir företagare i större utsträckning.
  • blir oftare chefer.
  • klarar högre studier bättre.
  • har färre arbetslöshetsdagar.

Regional och lokal framgång

Läsåret 2017/2018 drev 999 gymnasieelever ett UF-företag i Halland vilket motsvarar 29 procent av en årskull.

 – Vårt övergripande mål är att alla elever på gymnasiet någon gång under sin skoltid ska erbjudas möjligheten att driva ett UF-företag. UF-företagande är för alla elever och borde finnas tillgängligt på alla program. De elever som fått förmånen att driva ett UF-företag har bättre framtidsutsikter än de som inte drivit ett UF-företag. UF-företagande har vetenskapligt bevisat positiva effekter för individen. Bland annat generar det ökad sysselsättning och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden för våra ungdomar, säger Ida Thorén, Regionchef på Ung företagsamhet i Halland.

Antal elever och andel elever av årskull per kommun som driver UF-företag 2017/2018.

  • Kungsbacka  265 elever (28 %)
  • Varberg        231 elever (33 %)
  • Falkenberg    102 elever (22 %)
  • Halmstad      345 elever (30 %)
  • Laholm           56 elever (33 %)