Transfer

Transfer- Ungas Möjligheter, bildades år 2000 och drivs som en ideell organisation. Syftet är att ge elever kunskap om arbetslivet, inblick till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning vilket leder till företagsamma och kreativa elever som tar egna initiativ.

Transfer når årligen 65 000 elever genom yrkesföreläsningar, transferdagar och riktade projekt till skolan från näringslivet tillsammans med våra partners. Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel.

De kan erbjuda en mängd kompetenta personer från arbetslivet som kostnadsfritt ställer upp med föreläsningar som passar in i rådande kursplaner och scheman. De förmedlar yrkesföreläsare från näringslivet till skolan vilket skall leda till att elever får:

 • Kunskap – om arbetslivet genom olika yrkesföreläsare i klassrummen.
 • Inblick – till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning.
 • Inspiration – uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ.

 

Hela idén med Transfer är att komplettera skolans dagliga undervisning med inspirerande yrkesföreläsare från olika typer av yrken. Det handlar om att ge alla ungdomar chansen att träffa engagerade vuxna som inte jobbar i skolans värld. Transfers målgrupper är årskurs 8 och 9 i grundskolan samt alla årskurserna på gymnasiet.

 Vad får skolan:

 • Samverkan skola – arbetsliv som medel för att uppnå läroplanens mål.
 • Stärkt kvalitet i elevers utbildning och gör undervisningen mer relevant.
 • Väl underbyggda val leder till minskat antal avhopp, byten eller omval.
 • Fler antagningsbara och anställningsbara individer som är bättre rustade för framtiden.

En Transferföreläsning ska ha en tydlig inriktning på yrkeslivet (se exempel på yrken här). Precisera dina önskemål. Det underlättar för Transfer när de matchar föreläsare med era behov.
Tänk på:

 • Minst en månads framförhållning
 • Endast ett föreläsningspass per beställning
 • Klassrumsföreläsning, minst 10 elever
 • Var tydlig med vilket yrke du beställer, exempelvis ingenjör.
 • Utvärdera din föreläsning
 • Ingen bekräftelse på din beställning inom 48h? Ring Transfer!

 Så här går det till

Beställ en föreläsning minst 4 veckor i förväg. Välj region för att beställa. Transfer matchar din beställning med en passande föreläsare från deras nätverk. Du tar kontakt med föreläsaren i god tid för att diskutera förberedelser och detaljer. Du förbereder eleverna. Föreläsaren håller föreläsningen i klassrummet, med lärare närvarande. Lärare och elever utvärderar föreläsningen. Transfer återkopplar till föreläsaren.