Teknikcollege

Teknikcollege är ett sätt att bedriva teknisk utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. En Teknikcollegecertifierad utbildning betyder att företagen är med och kvalitetssäkrar innehåll och upplägg så att de matchar behoven av kompetens för framtiden. Detta gör att de som gått en Teknikcollegecertifierad utbildning blir attraktiva att anställa. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete med lokala och regionala företag.

Teknikcollege Kungsbacka 

  • Teknikprogrammet, Aranäsgymnasiet
  • Teknikprogrammet, Elof Lindälvs gymnasium
  • El- och energiprogrammet inriktning Automation, Elof Lindälvs gymnasium
  • Industritekniska programmet, Elof Lindälvs gymnasium
  • Teknikutbildningar, Yrkeshögskolan Kungsbacka

Teknikcollege för företagen

Teknikcollege ger teknik- och industriföretag möjlighet att vara med och styra utbildningar så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens. Inom varje Teknikcollege region finns en regional styrgrupp där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordförande är näringslivsrepresentant. Det innebär att näringslivet är med och styr såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. 

Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på hur stort företaget är och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp samt erbjuda praktikplatser och sommarjobb.

Många fördelar med Teknikcollege

För ett enskilt företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningarnas innehåll öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare och få kunskap om deras förmåga, intressen och anställningsbarhet. Därmed förkortas även företagens rekryteringsprocesser.