Ta chansen – kom och berätta om ditt jobb på SSA-konferensen

Vi efterlyser dig som vill berätta om ditt jobb, eller kanske dela med dig av din spännande historia om hur du har kommit dit du är idag.

– Det här är en kul grej! Du får möjlighet att vara en stolt ambassadör för Kungsbacka. Vi vill utvecklas som arbetsgivare, bli bättre på att använda våra arbetsplatser och vår kompetens som en del i undervisningen och även på att inkludera eleverna i kommunens utveckling, säger Maria Thynell, specialist HR på Kommunledningskontoret.

En lokal SSA-konferens för Kungsbackas pedagogiska personal

Den 20 april anordnas en lokal Samverkan skola-arbetslivskonferens i samband med SSA-rikskonferensen. Nu efterlyser vi medarbetare från Kungsbacka kommun som vill vara med och visa på den otroliga bredden av kompetens som vi har. Det är nämligen så att våra elever känner dåligt till hur många yrken vi har och vilka utvecklingsmöjligheter det finns när man arbetar inom kommunen.

– Vi representerar över 250 yrken, det finns så många fler än vad de flesta känner till. Här vill vi gärna se medarbetare med både vanliga och mindre vanliga yrken. Lärarna har en nyckelroll i att sprida information om denna bredd bland sina elever. Och då behöver de bra och fungerande verktyg för sin undervisning, säger Maria Thynell.

Nu ska vi #levla samverkan!

På den lokala SSA-konferensen möts pedagogisk personal och arbetslivets representanter för att ”levla” samverkan till nya höjder. Syftet med konferensen är att ge konferensdeltagare och medverkande ökad kunskap och nya kontakter som de kan använda i undervisningen och arbetslivet.

– För att Kungsbacka kommun ska fortsätta förbli en attraktiv arbetsplats måste vi utveckla samverkan med skolan. Vi måste jobba med att skapa en kultur där vi ökar barn och ungas möjlighet i att vara delaktiga i hur vi arbetar med verksamhetsutveckling och formar framtidens attraktiva arbetsplatser. Det kan göras på många sätt, exempelvis kan vi bli bättre på prao och lärarna kan använda riktiga uppdrag ännu mer i undervisningen. SSA-konferensen ligger så rätt i tiden med fokus på att visa på dessa praktiska exempel på bra samverkan.

Det är dina kollegor som deltar på konferensen

På den lokala SSA-konferensen deltar cirka 600-700 medarbetare från Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Deltagarna blir uppdelade i olika grupper som får varva mellan fyra olika aktiveter. Du kommer att medverka i aktiviteten Mötesplatsen.

Mötesplatsen består av ”Levande bibliotek” och ”Dialog Forum”. Upplägg är på cirka 40 minuter på Levande bibliotek och cirka 40 minuter på Dialog Forum. Som medverkande varvar du mellan dessa stationer. Du kan välja mellan förmiddagspass (Pass 1 klockan 08.30-10.00 och Pass 2 klockan 10.30-12.00) eller eftermiddagspass (Pass 3 klockan 13.00-14.30).

Levande Bibliotek är en mötesplats där konferensdeltagarna kommer fram och ställer frågor till dig om ditt jobb. Max 5 minuter per frågeställare, pågår 40 minuter. Dialogforumet leds av två moderatorer från Kungsbacka kommun. Syftet är att prata om former för hur vi kan lära av varandra och hur vi skulle kunna se varandra som en resurs. Först presenteras ett case med företag, skola och elev. Därefter dialog i grupper, pågår 40 minuter.

När du anmäler din medverkan kan du välja att delta på alla pass. Men du kan också välja att delta på exempelvis pass 1 och 2 på förmiddagen eller bara på pass 3 på eftermiddagen.

Ta chansen och anmäl dig!

Detta är ett spännande tillfälle där du får en chans till erfarenhetsutbyte och dialog med dina kollegor i Kungsbacka som arbetar inom skolan och som dagligen möter många av våra framtida arbetskollegor.

Du behöver inte på något sätt förbereda dig inför din medverkan. Ditt engagemang och intresse för ditt arbete är tillräckligt samt att du kan tänka dig prata med vår skolpersonal om hur vi ska ta oss an en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.

Innan den 20/4 träffas alla medverkande för att gå igenom upplägget och svara på eventuella frågor.

Anmäl dig till: maria.thynell@kungsbacka.se senast den 24 mars.

Mer information:

Specialist HR Maria Thynell
0300-837272
maria.thynell@kungsbacka.se