Strategier som bidrar till skolutveckling i Kungsbacka

Entreprenörskap och samverkan mellan utbildning och omvärld; lokalt, nationellt och internationellt, är viktiga delar för att öka måluppfyllelsen för elever i Kungsbacka. Vi i Kungsbacka kommun har två politiskt fastställda strategier till stöd för vårt arbete inom dessa områden.

  • Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt och handlar bland annat om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld ska bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna i Kungsbacka genom fördjupat entreprenöriellt lärande och en förstärkt samverkan mellan utbildning och omvärld. Den beskriver inriktning, utgångspunkter och mål för arbetet samt på vilket sätt medarbetare på olika nivåer inom förskola och skola i Kungsbacka förväntas bidra.

Strategin har arbetats fram gemensamt av och omfattar utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun, Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Flera medarbetare på olika nivåer har deltagit i arbetet.

Här kan du läsa strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld (du behöver ha tillgång till Kungsbacka kommuns intranät Insidan)

 

  • Förskola & Grundskolas strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering

Elever som lämnar våra skolor ska ha en god förståelse för omgivande samhälle; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De ska ha god förståelse för globala förändring som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer.

Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle. Genom samverkan mellan länder vidgas perspektivet och lärandet. Ett internationellt samarbete kan leda till nya sätt att undervisa och nya tankar kring den egna skolutvecklingen.

Skolor och förskolor som vill söka medel av Erasmus+ eller andra program för internationella samarbeten behöver ha en plan för sitt internationella arbete som ligger i linje med kommunens strategi. Förskola & Grundskolas strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering används i arbetet med att skapa internationella samarbeten.

Strategin beskriver mål, utgångspunkter, genomförande och ansvar i vårt arbete med ett utveckla internationalisering inom Förskola & Grundskola.

Här kan du läsa Förskola & Grundskolas strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering (du behöver ha tillgång till Kungsbacka kommuns intranät Insidan)

Skolor satsar på digitalt utbyte med omvärlden
Via länken nedan hittar du en artikel om hur Smedingeskolan, Kapareskolan och Fullriggaren Malevik för in omvärlden i klassrummet genom samarbeten med andra europeiska skolor med stöd av det digitala verktyget Etwinning.

Omvärlden in i klassrummet

Kontakta gärna
Lena Salomonsson, utvecklingsledare
0300-83 88 30
lena.salomonsson@kungsbacka.se

Inlägg av: Kerstin Fredberg, 3 juni 2015