Stegatorps förskola och Hanhals Hembygdsgille startade samverkan med lekar

Ofta kommer mor- och farföräldrar och hämtar sina barnbarn på förskolan och med jämna mellanrum besöker förskolan församlingshemmet och sjunger för de äldre och stannar därefter kvar för en fikastund samt lite samtal. På detta sättet började Stegatorps förskola knyta kontakter.

De ville stärka sitt samarbete för att öka kunskapen om bygden, överbrygga generationsklyftor, visa på hur de äldre hade det när de var barn, stödja aktiviteter som ger oss en levande bygd, bevara traditioner och vårt lokala kulturarv.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lpfö 98/2010

Gården städades inför besöket, (foto Therese Svensson).

En torsdag i maj kom Hembygdsgillet till förskolan för att leka lekar med barnen som de lekte förr i tiden. De kastade kula, hoppade hage, hoppade långhopprep, lekte olika ringlekar och kastade boll mot en vägg. Det började med att barnen fick pröva på de olika lekarna innan vårdnadshavarna var välkomna. Därefter åt bjöds det på korv med bröd och det serverades även kaffe, te och saft.

Hanhals hembygdsgille delade även ut broschyrer om sin verksamhet.

Det var en mycket uppskattad händelse utav pedagoger, barn och vårdnadshavare. Förskolan ser nu fram emot ett fortsatt samarbete.