2017 Kungsbacka

I april 2017 genomförde Kungsbacka kommun den 14:e rikskonferensen Samverkan skola arbetsliv i Sverige. Det var tre dagar fulla med energi, inspiration, nya kunskaper, nätverkande och fokus på samverkan skola arbetsliv i alla dess former. Cirka 370 personer från hela Sverige var på plats för att delta på årets rikskonferens som gick under namnet #levlasamverkan – alla kan höja sig, alla kan göra mer, alla kan bli bättre inom området samverkan skola arbetsliv.

Parallellt med rikskonferensen genomfördes en lokal variant av konferensen under en dag. Här bjöds pedagoger, från förskola till vuxenutbildning tillsammans med sina skolledare, på en heldag med fokus på samverkan skola arbetsliv. Dagen bestod av inspiration, möte med lokala arbetslivet/näringslivet, dialoger mellan skolorna och arbete med individuella handlingsplaner för respektive skola/arbetslag.

Det har varit väldigt många involverade i årets konferens, både internt och externt. Många kommuner och organisationer har bidragit med lärande exempel, inspiration och innehåll kring samverkan skola arbetsliv. Ett stort engagemang internt från medarbetare på våra olika förvaltningar och verksamheter har sett till att gästerna fick en bra konferensupplevelse i Kungsbacka. De allra flesta var väldigt nöjda med helheten av konferensen och vi ska vara stolta över processen som pågått i ett års tid med skapandet och genomförandet av SSA-konferensen i Kungsbacka– nu levlar vi vidare!

Tack alla inblandade för stort engagemang, medskapande och hårt arbete med att få dessa två konferenser genomförbara!