SSA är årets möjlighet för att #levla samverkan

Pernilla Öhberg, du är utvecklingsledare på Gymnasie & Vuxenutbildning samt processledare för Teknikcollege och Vård och omsorgscollege i Kungsbacka. Vad är din roll i att ta fram SSA-konferensen?
– I förberedelserna har jag hjälpt till med att locka representanter från näringslivet och arbetsgivare inom offentlig sektor att delta i konferensen. Vi behöver öppna upp skolan mot omvärlden så att våra elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och arbetslivet kan skapa samförstånd kring dagens och morgondagens kompetensbehov. SSA-konferensen är ett ypperligt tillfälle att mötas och prata ihop sig om detta och hur vi kan samverka för att möta utmaningarna.

Vilka är de allra största anledningarna till att delta på SSA-konferensen?
– För att skapa samförstånd kring kompetensbehov, yrkesvägar samt för att inspireras av alla spännande exempel på samverkan som kommer att spridas på konferensen. Ungdomar har ofta ingen aning om vare sig vad de ska bli eller vilka möjligheter olika yrkesvägar erbjuder. Visste du att det finns 485 spännande yrkesvägar bara utifrån Vård- och omsorgsprogrammet? Merparten av ungdomarna tror att man blir undersköterska inom hemtjänsten resten av livet.

Vad kan näringslivet och arbetsgivarna inom vård och omsorg få med sig från SSA-konferensen?
– Vi står inför ett omvälvande teknikskifte och den digitala utvecklingen kommer att förändra vårt sätt att arbeta och leva. Om vi tyckte att livet förändrades med internet och mobiltelefonen är detta skifte ännu större. Företagen och arbetsgivarna inom offentlig sektor har en viktig roll i detta att tala om för oss i skolans värld hur kraven och yrkesrollerna påverkas och förändras så att vi kan anpassa utbildningarnas innehåll efter branschernas efterfrågan.

Vad är det viktigaste med fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv?
– Skolan måste tillhandahålla fler sätt att lära som väcker elevernas nyfikenhet och engagemang. Forskningen har visat att man minns 10 procent av det man hör, 20 procent av det man läser och 50 procent av det man gör. Eleverna är ju otroligt kompetenta och det är ett enormt resursslöseri att låta dem torrsimma 12 år i våra klassrum. De behöver pröva sina kunskaper i praktiken – hur vet man annars vad man faktiskt kan? Skarpa projekt är nog den yttersta formen av samverkan som jag tycker fler borde testa på.

Vad innebär den teknologiska utvecklingen för läraryrket?
– Vi kommer att behöva gå i konstant utbildning i framtiden för att hänga med, typ 1 av 5 arbetsdagar kommer att vara vikt för utbildning varje vecka. I stil med dagens personliga tränare kommer du att behöva en ”personlig lärare” som guidar och coachar dig i ditt livslånga lärande.

– Visst kommer mycket utbildning finnas tillgänglig digitalt, men behoven av att mötas, skapa och lära tillsammans – dela erfarenheter och kunskaper – kommer att öka. När komplexiteten ökar kan ingen vara expert på allt. Vi måste verka tillsammans.

Vad är det viktigaste i att #levla samverkan mellan skola och arbetsliv?
– Samverkan handlar om att man ser samma utmaning och tillsammans försöker lösa den på ett för alla parter givande sätt. Tyvärr ser jag än idag prov på samverkan som bara handlar om enkelriktad informationsöverföring där man inte funderat över målgrupp och syfte. Den typen av ”samverkan” slösar bara dyrbar tid för alla parter – elevernas, arbetsgivarnas och lärarnas. Vi måste bli mer medvetna i vårt samverkansarbete och följa upp att det verkligen leder till det lärande vi avsåg.

Hur kan skolan berika företagsvärlden?
– Vi inom skolan har en bred kunskapsbas, utrustning och lokaler som man mycket väl skulle kunna samnyttja i större utsträckning. Istället för att skicka anställda på dyr utbildning med hotell- och resekostnader skulle man kunna höra med skolan på orten. Vi utbildade exempelvis kommunens fastighetstekniker i fastighetsautomation på en av våra gymnasieskolor. Insatsen ledde sedan vidare till att eleverna på yrkesutbildningen får göra sin arbetsplatsbelagda lärande-period (APL) hos dessa fastighetstekniker.

Vad vill du säga till den som fortfarande undrar ifall SSA-konferensen är något för just mig?
– Kort sagt: Detta är årets möjlighet att ta del och inspireras av riktigt goda och fungerande exempel på hur man kan samverka och av vinsterna med samverkan! Och samverkan är verkligen A och O idag och i framtiden. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står inför.