Spännande seminarier om modeller och metoder

Den nationella konferensen Samverkan Skola-Arbetsliv pågår just nu i Kungsbacka. Programmet bjuder på flera stora talare och spännande seminarier under konferensens tre dagar.

Under onsdagens seminariepass kunde deltagarna välja på sex olika seminariepass inom kategorin modeller och metoder. GR utbildning och GR Skola Arbetsliv, tillsammans med Kungsbacka kommun, berättade om hur man kan utveckla studie- och yrkesvägledningen och visade även på konkreta arbetssätt. Seminariehållarna visade hur viktigt det är att vägledning genomsyrar undervisningen och samtidigt kopplas till yrkeslivet. Hur kan man göra detta i olika ämnen och samtidigt skapa en god och långsiktig samverkan med arbetslivet?

Lena Salomonsson, rekryteringschef och Jesper Edlind, HR och kommunikationschef i Kungsbacka kommun bjöd sina åhörare på utmanande frågeställningar under ett intensivt seminariepass. Vilka utmaningar och möjligheter står arbetsgivaren inför framtiden?

Jonaz Björk, utvecklingsledare från Kungsbacka kommun, pratade om ett ESF-finansierat plugg in-projekt som förvaltningen för Förskola & Grundskola driver. Syftet med projektet är att stödja nyanlända elever i grundskolan, gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Sist men inte minst, inom kategorin modeller och metoder, kunde konferensgästerna välja att lyssna på Carl Heath, Senior Forskare vid RISE ICT Learning. Carl förläste bland annat om begreppen makerkultur och makerspaces i ett utbildningssammanhang och hur detta introduceras i skolan från förskola till vuxenutbildning.