Ung Företagsamhet

Vad är Ung Företagsamhet?

Genom tre olika utbildningskoncept får unga utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Ung Företagsamhet (UF) är en icke-vinstdrivande förening som sedan starten 1980 arbetat för att unga människor i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och sina kunskaper om företagande. Detta görs i nära samarbete med skola och näringsliv. Här kan ni se hur UF arbetar i Kungsbacka.

Regional och lokal framgång

Bara i Halland har Ung företagsamhet gjort det möjligt för tusentals ungdomar att träna sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap under åren. I Kungsbacka startas flest företag i Halland. Det är också här som det finns flest elever som driver UF-företag.

Genom UF får cirka 200-300 gymnasieelever i Kungsbacka varje år starta, driva och avveckla ett företag. Tidigare erfarenheter visar att av dessa elever kommer 75 stycken i framtiden att starta ett eget företag. I genomsnitt kommer de också att anställa ytterligare fyra personer. Engagemanget är stort hos UF-lärarna på gymnasieskolorna i Kungsbacka. Under åren har det varit många UF-företag från Kungsbacka som tagit sig till final under de regionala tävlingarna och som dessutom representerat Kungsbacka i de nationella tävlingarna.

Var med och inspirera

En viktig del i UF:s utbildningar är att företag, myndigheter och organisationer är partners som stödjer verksamheten och delar med sig av sin kunskap från näringslivet. Du från näringslivet, anmäl gärna dig och ditt företag för att vara med och utveckla företagsamma människor. Det finns olika sätt att engagera sig.

 

Här kommer några exempel som UF i Halland gärna visar upp för att du ska få en bättre bild av vad det kan innebära att arbeta med koncepten inom Ung Företagsamhet:

Vad kan samarbetet med näringslivet innebära?

Vad är en rådgivare och varför är det så viktigt? 

Hur samlar vi alla våra UF-företag på ett ställe?

Våra partners