FramtidsFrön

FramtidsFrön är en ideell förening som arbetar för att entreprenörskap ska vara en naturlig del i förskolan och grundskolans undervisning. För att nå dit så håller vi informationsträffar och utbildningar för att pedagoger skall få inspiration och se möjligheter i arbetet. Det skapas en naturlig samverkan mellan skola och omvärld när ni arbetar med våra material eller deltar i våra event.

FramtidsFrön samarbetar med Kungsbacka kommun vilket gör att alla som arbetar inom kommunala förskolor och grundskolor i Kungsbacka är medlemmar. FramtidsFrön är en av de få organisationer i landet som fått verksamhetsbidrag från Skolverket för att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Vi har kontor i Göteborg, Karlstad, Stockholm och huvudkontor i Linköping.