Transfer

Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap. Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partners; såväl näringslivet som offentliga medel.

Transfers idé är att med föreläsare som förebilder ge ungdomar i gymnasieskolan:

  • Insikter – förmedla kunskap
  • Inspiration – uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ
  • Ingångar – ge kontakter och öppningar till näringslivet

Transfers kunskapsnätverk:

  • Föreläsare bidrar ideellt med sin tid och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till eleverna.
  • Lärare beställer föreläsningar kostnadsfritt och integrerar dem i undervisningen.
  • Partner från näringslivet, myndigheter, stiftelser och kommuner bidrar med resurser och föreläsare.
  • Transfer matchar skolornas beställningar med föreläsare samt driver och utvecklar nätverket.

Transfers föreläsare kommer från olika branscher och representerar många yrken; exempelvis företagsledare, ekonomer, ingenjörer, marknadsförare, entreprenörer och personalchefer. Transfer startade år 2000 och är ett snabbt växande nätverk verksamt i regionerna Mälardalen, Stockholm-Uppsala, Västsverige och Skåne. Vår vision är att vara en etablerad verksamhet som finns tillgänglig i hela landet och som på ett naturligt sätt utgör en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.