Skola och näringsliv en vinnande kombination för Kullaviksskolan

Skolan ska vara en självklar del av samhället. Det tycker man på Kullaviksskolan, och den inställningen visar sig genom flera samverkansprojekt med näringslivet.
– Eleverna ska få en inblick i att det de gör här är sammankopplat med samhället, säger Eva Hallström, rektor F–3. 

På Kullaviksskolan satsar man lite extra både på naturvetenskap och teknik, och på att koppla ihop skola och näringsliv. Under det senaste året har detta bland annat visat sig genom två projekt: en teknikdag och det årligen återkommande teknikpriset Pepe.

– Vårt syfte är att rusta eleverna för framtiden. Allt de gör här ska gagna dem i deras framtida liv. Vår vision är ”Kullavik bygger för livet”. I den ingår att eleverna ska lära sig att vara positiva förebilder, att lärmiljön ska vara trygg och att eleverna ska rustas för att bli reflekterande individer, säger rektor Eva Hallström.

Arbetade med konstruktion och programmering
Under teknikdagen, som hölls precis innan sommarlovet, fick alla elever från F–9 under en dag arbeta med konstruktion och programmering. De äldre eleverna från årskurs 7–9 fick i uppgift att handleda de yngre i ett programmeringsprogram. Sedan fick eleverna, i grupper om två, bygga en liten bil och testa hur långt den kunde köra.

– Vi hade även bjudit in konsulter från teknikföretag, som berättade om sitt yrke och om vad man använder programmering till i olika områden i vardagen. Vi har frågat eleverna före teknikdagen om vad de tror att man använder programmering till, och ska nu fråga samma sak igen efter teknikdagen, för att se om det blivit någon utveckling, säger Eva Hallström.

200 innovationer
I höstas fick eleverna skapa nya innovationer utifrån företaget Specma Hydraulics restlager, under skolans årliga tekniktävling. Det blev uppemot 200 innovationer som sedan presenterades för två ingenjörer från företaget. Ingenjörerna bidrog även med tips, idéer och tankar om elevernas uppfinningar.

– Deras reaktion var att oj, vad barn tänker utanför boxen! säger Eva Hallström.

Hon poängterar avslutningsvis att det är viktigt att eleverna känner delaktighet i undervisningen. Det ökar både motivation och självkänsla.