Skarpa uppdrag

Elever kan hjälpa företag och organisationer med både idéer och tjänster. Att få utföra uppdrag åt andra aktörer ökar elevernas koppling till verksamheter utanför skolan. Det kan bidra till att öka förståelsen och öka elevernas motivation. Företagen kan också dra nytta av tjänsterna. Eleverna kan komma med kreativa lösningar på dagliga processer eller tänka nytt kring nya produkter eller tjänster.

Uppdragen kan vara av större eller mindre omfattning, från en timme till att pågå i flera veckor. Detta bestäms i samråd med undervisande lärare.

Exempel på skarpa uppdrag

  • Skriva om, eller reflektera och komma med förbättringssynpunkter på företagets jämställdhetsarbete.
  • Titta på företagets miljöarbete, kemikalieplan, export och import.
  • Ge ett barn- och ungdomsperspektiv på företagets CSR-arbete – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Komma med barn- och ungdomars perspektiv på en tjänst, produkt eller nyhet.
  • Visualisera en vision.
  • Göra en logga eller annat kampanjmärke.