Samverkan på allas läppar under andra konferensdagen

SSA-konferensens andra dag invigdes känslosamt med förskolan Kokosnöten som vi fick se både på scenen och i en film som berättade om barnkonventionen.

Olika föreläsningar belyste vikten av samverkan

Utvecklingsstrateg Anna Lena Johansson från Business Region Göteborg kom med en hälsning om framtida kompetensbehov som är väldigt stora, bland bristyrken och även allmänt. Hennes budskap kortfattat var att samverkan verkligen är nyckeln till framgång inom framtidens kompetensförsörjning, och att det är allas ansvar att få den att fungera.

Anna Sterlinger Ahlring, lärare från Huddinge, inspirerade oss med att berätta om sin resa med kollegan Philip. Anna och Philip ville flytta fokuset från allt det negativa som cirkulerar runt skolan. Det resulterade i Sveriges största lärarpodcast: annaochphilipslararpodcast.se

– Det handlar om vad vi beställer: en skola som fungerar dåligt eller en framgångsrik skola där elever lär sig och blir väl rustade för framtiden, sade Anna.

Och alla proffsen som brinner för skolan på olika sätt. Vad har alla de gemensamt? Det är att de är duktiga på att bygga relationer. Kompetens inom relationsbyggandet är det uteslutande absolut viktigaste i hela skolan. Andra helt avgörande saker enligt Anna är samarbete, digital kompetens, meningsfulla uppgifter, ledarskap, höga förväntningar som ingredienser.

– Finland och Singapore har extremt mycket högre förväntningar på sina elever, det är kanske det som vi ska koncentrera oss i Sverige, konstaterade Anna.

En forskningstimme gav många nya tankar

Helena Sagar, lektor och lärare på Kullaviksskolan och Martin Lackéus, forskare på Chalmers berättade om sina spännande forskningsresultat.

Helena har forskat kring varför elevernas intresse för NO-ämnen minskar med ålder och över tid.  Eleverna är väldigt intresserade av NO-ämnen om de känner ett personligt intresse eller om de känner att det finns en samhällelig kontext – eller som har med kärlekens kemi att göra. De vill ha naturvetenskapens koppling till verklighet.

– Och det som jag har sett och upplevt i mitt yrke som lärare är att eleverna tycker väldigt mycket om att jobba med en annan mottagare och med skarpa uppdrag. Den entreprenöriella lärmiljön och samverkan kan verkligen öka elevernas intresse för NO-ämnen, sade Helena.

Martin Lackéus har forskat kring värdeskapande lärande, effekter på elever och mätning av lärande. För att få entreprenörskap i utbildning behövs värdeskapande mellan utbildning och entreprenörskap.

– Det väsentliga här är att låta elever och barn lära genom att använda sina befintliga och nya kompetenser för att skapa något – gärna nytt – värde, både för en själv och för andra, sade Martin.

Inom sin forskning har Martin haft att göra med många häftiga skarpa uppdrag som eleverna har haft, bland annat att:

  • Barn hjälper arkitekter att rita en ny byggnad i Sundsvall
  • Elever lobbar i nationell media för att rädda ett barnprogram (Huddinge)
  • Elever lär äldre hur man använder iPads (Varberg)
  • Elever hjälper nyanlända in i samhället genom innebandy (Sundsvall

– Det som behövs är att vi vuxna/lärare anordnar aktiviteter som triggar känslomässiga händelser som är en nyckel till att vi bygger upp entreprenöriell kompetens hos barnen och eleverna.

Statssekreterare Erik Nilsson visade aktuell statistik

Erik Nilsson, statssekreterare till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, visade statistiskt hur det ligger till med bland annat bristyrken, arbetslöshet och sysselsättningsgrad inom olika kategorier.

Sverige har en historisk situation då antalet elever inom alla skolformer samtidigt ökar. Pedagogisk personal är redan en bristyrkeskategori och efterfrågan kommer bara öka. Då ställde Erik frågan ifall andra yrkesgrupper i framtiden kan avlasta lärare. Andra sätt att lösa utmaningen är att locka nya till yrket och behålla de som nu jobbar inom skolan.

Bland framtida utmaningar finns en bättre struktur mellan undervisningstiden och terminerna samt en sömlös övergång mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. En del av lösningen är även att försöka lösa utgångar som kan ge arbete – även om man inte når ett examen.