Samverka med skolan

Att samverka med skolan

För eleverna är kontakten med omvärlden ovärderlig för förståelse för arbetslivet och tiden efter skolan. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. Kontakterna med arbetslivet är en värdefull del i elevernas yrkesvägledning. De får kunskap om lokala företag, vilka yrkesroller som finns och kan se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken. Samverkan med omvärlden stärker elevernas lust och motivation. Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

Omvärldens engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När skolan samverkar med omvärlden börjar eleverna tänka mer på sin framtid. I kontakterna med omvärlden får ungdomarna möjlighet att marknadsföra sig själva. Möte med företagare kan också stimulera till eget företagande.

Alla vinner på samverkan

Samarbete med skola och utbildning skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka. Det kan handla om att säkra kompetensen på företaget, höja intresset för branschen och stärka banden till samhället. När skolan ser kompetensbehoven i omvärlden, ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera och eleverna får en relevant kompetens för arbetsmarknaden. Samverkan kan ske på många sätt – Made by Kungsbacka underlättar nya relationer och dialog mellan skola och omvärld.

Det finns mängder av sätt att samarbeta på och det är viktigt att ni hittar ett sätt som passar er båda. Samarbeten kan ske under en kortare eller längre tid. Ofta växer små samarbeten till större när ni lärt känna varandra. Nyfikenhet, ökad motivation och en meningsfullhet brukar vara resultatet av samarbetet.