Regeringskansliet besökte Elof Lindälvs gymnasium

Under torsdags förmiddagen besökte Erik Nilsson, nuvarande statssekreterare till Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Kungsbacka. Han var inbjuden för att prata på den nationella SSA-konferensen på Aranäsgymnasiet under torsdagen den 20 april. I samband med besöket ville han ta del av vad som händer lokalt på konferensen på Elof Lindälvs gymnasium.

Han togs emot av Cynthia Runefjärd, gymnasiechef i Kungsbacka och Lars Clemensson, verksamhetschef på förvaltningen Förskola & Grundskola som berättade om den lokala konferensen och Made by Kungsbacka.

Inspirationsföreläsning om framtidens kompetenser
Han började med att lyssna på en inspirationsföreläsning i aulan om bland annat framtidens kompetenser. Vilka yrken är bristyrken och vilka yrken behövs i framtiden? En utmaning som vi står inför är att våra barn och elever kan komma och arbeta med yrken som ännu inte uppfunnits än. Han tog sig sedan vidare till den öppna ytan i skolan där aktiviteten ”levande bibliotek” höll till. Där fanns representanter från arbetslivet och näringslivet på plats för att diskutera med lärarna som deltog under dagen. Det bjöds på mingel och stora möjligheter att gå runt och prata med många olika företag.

Möte med företag och kommun
Ett av företagen som var på plats var Kylteknik där Christer Foleby, kyltekniker som förklarade vilka utmaningar de stod inför när det handlar om att locka personer till yrket. Christer berättade att de deltog här idag för att göra ett avtryck i branschen. Han och Erik pratade även om yrkeslärlingsutbildningar.

I ett möte med Nedim Kirlic, utvecklare och ungdomskonsulent i Kungsbacka kommun diskuterades integration, nyanlända och fritidsverksamheten i kommunen.

– Jättebra med en konferens för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, där det ges möjlighet att skapa kontakter utanför skolan. Det finns en stor efterfrågan på yrkesutbildningar. Det är intressant och se hur företagen tänker kring det, sa Erik Nilsson.

Erik Nilsson åkte sedan vidare till den nationella konferensen på Aranäsgymnasiet där han skulle prata om skola- arbetsliv ur ett nationellt perspektiv.