Prao

Praktikanten idag är medarbetaren imorgon


Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna ungdomar och öka deras kunskap om vad ett företag är. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

 

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare

När du som arbetsgivare, företagare, förälder eller chef tar emot en prao-elev får du möjligheter att lära känna ungdomar som kan bli dina framtida medarbetare. En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Vi vill tillsammans med dig som arbetsgivare skapa praktikplatser i Kungsbacka som väcker nyfikenhet och får människor att växa, ta ansvar och egna initiativ. Vi hoppas att detta resulterar i att vi motiverar olika typer av karriärvägar och på så sätt bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun.

Praktik i olika former ger arbetsgivare och arbetskamrater en möjlighet att lära känna ungdomar och få en inblick i vad de kan, hur de tänker och vad de känner. Våra ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare och deras värderingar kommer att bestämma mycket av den framtida utvecklingen.

Fler skäl att ta emot en prao-elev:

Hjälp elever i deras framtida studie- och yrkesval

Möjlighet att stärka bilden av företaget eller branschen och sprida kunskap

Träffa tänkbara sommarjobbare

Inspiration till medarbetarna och få in nya idéer, kanske i ett särskilt projekt

Vad är PRAO?

Det är från 2018 numera obligatoriskt för grundskolor att genomföra Prao. Från och med årskurs 8 ska alla elever ha Prao under sammanlagt tio dagar.

Praktisk arbetslivsorientering, Prao, är för många elever i grundskolan det första tillfället när man på allvar kommer i kontakt med arbetslivet och tar steget till sitt första jobb. När du som är arbetsgivare tar emot en prao-elev har du stor möjlighet att vara med och bidra till framtida kompetensförsörjning inom din bransch.

Genom att tillbringa en tid på en arbetsplats får eleverna en känsla för vad de vill arbeta med – och vad de inte vill arbeta med. De får arbetslivserfarenhet och kontakter som på sikt kan ge dem en fot in i arbetslivet. Prao är en integrerad del av undervisningen, syfte och mål formuleras tydligt för varje elev av skolan, innan de kommer ut på en arbetsplats. Detta ska förhoppningsvis generera så förberedda elever som möjligt när de kommer ut till arbetsgivare.

Digitalt stöd för Prao-platser – Praktikplatsen.se

För grundskolor i Kungsbacka kommun används det digitala stödet Praktikplatsen.se. I Praktikplatsen finns de gemensamma praktikplatser som eleverna kan söka, och här finns även praktisk information kring platserna.
På varje skola finns en praktikansvarig som har en central roll när det gäller praons administrativa och praktiska delar.

Jag vill ha praktikanter till mitt företag eller min verksamhet, hur gör jag?

Kontakta praktikutvecklarna Sabina, Emelie och Johanna via praktikplatsen@kungsbacka.se