Praktikformer

PRAO
Praktisk arbetslivsorientering. Grundskolans praktik. Kommer att administreras och hanteras via praktikplatsen.se från och med våren 2019.

APL
Arbetsplatsförlagt lärande, praktik inom gymnasie- och vuxenutbildning. Kommer att administreras och hanteras via praktikplatsen.se från och med våren 2019.

VFU
Verksamhetsförlagd utbildning, praktik för universitet/högskola.

Arbetspraktik
Praktik för den som saknar arbete och är i behov av att komma ut på arbetsmarknaden. Syftet är att få prova på ett yrke och få referenser från en arbetsgivare. Samordnas av kompetenscentrum och kommer att administreras och hanteras via praktikplatsen.se från och med våren 2019. Inom arbetspraktik finns olika former på praktiken nedan presenteras två av de vanligaste formerna.

  • Språkpraktik
    Praktik för personer som är nya i Sverige. Syftet är att öva sin svenska och praktiken kombineras ofta med utbildning i svenska för invandrare (SFI). Samordnas av kompetenscentrum.
  • Extratjänst
    Kan erbjudas till den som ingår i etableringen eller länge ingått i jobb- och utvecklingsgarantin. Den som får en extratjänst arbetar som en extra resurs utöver ordinarie personal i verksamheten. Kompetenscentrum anställer personen i ett så beredskapsavtal (BEA-avtal) under ett års tid. Arbetsplatsen i fråga har arbetsmiljöansvar.