Praktiksamordning

Under hösten 2017 påbörjade Kungsbacka kommun arbetet med kommungemensam praktiksamordning – en satsning som i framtiden ska göra de enklare och effektivare att söka praktikplats i Kungsbacka kommun.

Att göra praktik och ta emot praktikanter är sedan länge ett vanligt inslag i Kungsbacka kommun och idag arbetar alla förvaltningar i varierande utsträckning med att ta emot praktikanter. Någon samordning mellan förvaltningar när det gäller praktikplatser finns dock inte idag.

Under hösten 2017 påbörjades ett kommungemensamt arbete som i framtiden ska göra det lättare att söka praktikplats i Kungsbacka kommun. Bakom arbetet står Maria Thynell, specialist HR på Kommunledningskontoret och Lena Salomonsson, rekryteringschef på Service.

– Vi tycker att det behövs en kommungemensam satsning i arbetet med praktiksamordning. När man som elev idag vill söka praktikplats i Kungsbacka kommun upplever vi att det inom vissa yrkesområden är en krånglig och svår process. Man ”bollas” ofta runt mellan olika kontaktpersoner och det finns ingen naturlig väg in. Vi har idag etablerade samarbeten med lärosäten för studenter som läser till lärare och yrken inom vård och omsorg, vilket gör det lätt att ordna praktikplats till studenterna. Samtidigt har vi tyvärr inte samma möjligheter att samordna praktikplatser inom alla yrkesområden. Detta vill vi ändra på, säger Maria Thynell.

Struktur och organisation för en väg in i Kungsbacka

För att i framtiden hantera kommunens praktikplatser på ett mer effektivt sätt har kommunen inlett ett samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Arbetet med praktiksamordningen utgår från GR:s webbplats praktikplatsen.se som kommer att administreras av ett antal samordnare på kommunens förvaltningar.

– På grund av stora pensionsavgångar och ökade behov av olika omsorgstjänster så kommer den offentliga sektorn att behöva anställa många tusen nya medarbetare inom vårdyrket inom de närmaste åren. För att klara framtida rekryteringsbehov måste vi skapa en effektivare praktiksamordning. Genom att samordna praktikplatser, handledning och yrkesambassadörsrollen bygger vi en tydlig struktur och organisation där vi kan ta emot och följa upp praktikanter på ett bättre sätt än idag. Vi ska skapa en väg in i Kungsbacka, avslutar Lena Salomonsson.