Praktiksamordningen

Vad är praktiksamordningen?

Praktik ger goda möjligheter för ungdomar och vuxna att testa på olika sorters yrkesroller och branscher. Praktiken kan också vara en möjlighet att visa vad man som framtidens arbetskraft kan erbjuda yrkeslivet.
För ett företag behöver en praktikant inte bara vara tillfällig – det kan vara din framtida kollega. Praktik är en möjlighet för företag att lära känna ungdomar och få en inblick i vad de kan, hur de tänker och vad de känner. Praktik i alla dess former är en fantastisk möjlighet för framtiden, för alla parter.

Därför finns i Kungsbacka en praktiksamordning som:

  • Samordnar och matchar sökande praktikanter med praktikplatser på både företag och inom kommunens olika verksamheter
  • Förenklar för eleven att hitta och söka praktikplats
  • Tar fram gemensamma checklistor för arbetsmiljöfrågor och andra gemensamma rutiner
  • Ser till att vi optimerar användandet av de praktikplatser som finns

Hur söker jag praktikplats och vem kontaktar jag?

Hur gör jag som är elev i grundskolan?

Kontakta din lärare/mentor.

Hur gör jag som är elev på gymnasiet?

Kontakta din lärare/mentor.

Jag läser på yrkeshögskola eller universitet, hur gör jag?

Kontakta praktikutvecklarna Sabina, Emelie och Joanna via praktikplatsen@kungsbacka.se

Jag vill ha praktikanter till mitt företag eller min verksamhet, hur gör jag?

Kontakta praktikutvecklarna Sabina, Emelie, Johanna via praktikplatsen@kungsbacka.se