Praktik

Prao eller praktik är för många det första tillfället när man på allvar kommer i kontakt med arbetslivet och steget in till sitt första jobb. Lyckas praktikplatsen ta hand om dessa ungdomar på ett bra sätt, få dem att trivas inom branschen och sedan kan beskriva och motivera olika typer av karriärvägar, då är detta ett viktigt steg i företagets framtida kompetensförsörjning.   

Ungdomars oförvägna sätt att ta sig för nya uppgifter är något som vuxna kan lära sig av. Praktik i olika former ger kommande arbetsgivare och arbetskamrater en möjlighet att lära känna ungdomar och få en inblick i vad de kan, hur de tänker och vad de känner. Ungdomarna är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare; deras värderingar kommer att bestämma mycket av den framtida utvecklingen.  

Meningsfulla arbetsuppgifter

Är du orolig att det inte kommer att finnas meningsfulla arbetsuppgifter för en prao-elev eller praktikant på ert företag? Men det finns bra uppgifter för elever i de allra flesta företag! Ge er egen verksamhet en chans – om den är inspirerande för er, så finns det garanterat delar som kommer att inspirera även ungdomar. Dessutom finns ju alltid en möjlighet att hjälpas åt. Om du är småföretagare kanske du kan samarbeta med ett annat företag på din ort och låta eleven rotera mellan era verksamheter för att prova olika typer av arbetsuppgifter.  

Exempel på syften med att ta emot en prao-elev/praktikant

  • Stärka bilden av företaget eller branschen
  • Långsiktig rekrytering
  • Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval
  • Sprida kunskap om näringslivet
  • Träffa tänkbara sommarjobbare
  • Stärka banden till anställdas familjer
  • Visa på nya sidor av verksamheten
  • Få ungdomars perspektiv på verksamheten
  • Inspirera de vanliga medarbetarna
  • Få in nya idéer, kanske i ett särskilt projekt