Politikerna är stolta över samverkan i Kungsbacka

Utbildningsnämndernas ordföranden Ulrika Landergren (GV) och Anders Ekström (FG) är förväntansfulla inför SSA-konferensen. Ulrika är med under alla konferensdagarna och hon besöker även den lokala konferensen under torsdagen.

På vilket sätt har ni varit involverade i planeringen av SSA-konferensen?
– När frågan om SSA-konferensen kom till oss sa vi i nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildningen att vi absolut ska göra detta. Det här ska sätta Kungsbacka på kartan och visa hur mycket bra vi gör här i kommunen, berättar Ulrika.

– För mig var begreppet ”levla samverkan” inte känt innan. Men nu vet jag vad det innebär. Jag hoppas att SSA-konferensen kommer leda till att det bildas många olika nätverk mellan de många som deltar från olika delar av landet, säger Anders.

– Det som är jättepositivt och unikt är det stora engagemanget när det gäller elev- och barnpåverkan. Det som jag verkligen hoppas är att vi i Kungsbacka kan känna stolthet för att vi har skapat SSA-konferensen tillsammans med våra barn och elever, säger Ulrika.

Det handlar om att visa upp kommunen som attraktiv arbetsgivare
Kommunen står inför omfattande utmaningar inom framtida kompetensförsörjning. Kungsbacka kommun har en viktig uppgift att visa upp sig som attraktiv arbetsgivare för framtidens medarbetare. Och detta sker via skolans personal.

– Jag vill ha en naturlig koppling till företagen i kommunen för vår arbetsmarknad skriker ju efter folk. Det syns också i att vi har lägst arbetslöshet bland ungdomar i hela landet, säger Ulrika.

– Vi har en stor bredd på branscher här i Kungsbacka. Jag ser konferensen som en bra marknadsförare för kommunen, även när det gäller utmaningar inom kompetensförsörjning, menar Anders.

– Sedan visar vi upp vår pärla Tjolöholm och marknadsför vår kommun på bästa sättet, tillsätter UIrika.

Vad innebär SSA för Kungsbacka kommun?
– Den kommer hjälpa till med att verkligen sätta Kungsbacka på kartan och också med att vi får en extra hävstång att göra ännu mer inom samverkan skola-arbetsliv. En viktig del är att det blir en känsla av stolthet när vi kan visa upp alla de goda exemplen som bevis på att vi är på rätt väg, säger Ulrika.

-Vi har så många goda exempel med skarpa uppdrag hos eleverna på bland annat Teknikcollege där de genom att använda smart miljömaterial skulle producera väskor för att sedan presentera sina idéer för riktiga företag. Det är skillnad att bara visa upp för klassen och att visa upp i ett skarpt läge. Då växer eleverna väldigt mycket. Jag är imponerad över hur bra presentationer jag har sett, fortsätter Ulrika.

Anders påminner att själva processen med att ta fram en stor rikskonferens har varit lärorik.

– Vi har ju först scannat av det som vi vill visa upp. Redan där utvecklas vi när vi måste tänka till hur vi presenterar alla dessa skarpa uppdrag och bredden inom kommunen. Att genomföra ett så här omfattande projekt har stor egen utvecklingspotential och för med sig att vi skapar nya kontakter.

Hur kan vi alla bli bättre på att samverka?
– Jag tipsar alla att prata med varandra, försöka hitta nya kontakter, att få bekräftelse för sina egna idéer. Om vi går 30 år tillbaka så ser vi hur mycket som har hänt i skolan och i samhället, säger Anders.

– Vi behöver ett klimat för att kunna vara nyfiken, att se exempel på hur andra har det. Det som behövs är även öppenhet och tillit: vi måste våga prova och våga göra fel ibland. Att vi har ett sådant klimat som möjliggör detta. Mycket i det hela handlar om vad vi har för inställning till det nya, säger Ulrika.

Ulrika och Anders välkomnar alla till Kungsbacka för att #levla samverkan!