Natur- och teknikelever mötte framtida arbetsgivare

Under tisdagsförmiddagen arrangerades en arbetsmarknadsdag för alla elever i årskurs 3 på Teknik- och Naturvetenskapsprogrammen på Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet. Utställare från både arbetsgivar- och utbildningssidan hade samlats utanför Teknikprogrammets hemvist på Aranäsgymnasiet. Förmiddagen bjöd på utställning, mingel med framtida arbetsgivare och seminarium. Knyta kontakter Några som såg nöjda ut med förmiddagen var Adam…

Frukostmöte om arbetsplatsförlagd praktik

Goda exempel och diskussioner om arbetsplatsförlagd praktik. Det var temat för onsdagsmorgonens frukostmöte på biograf Facklan. Praktikhandledaren är ovärderlig Många elever i gymnasieskolan har behov av olika typer av längre eller kortare praktikplatser under sin utbildning. En del av gymnasieskolans ungdomar har funktionsnedsättningar vilket innebär att de kan behöva anpassade arbetsuppgifter och extra stöttning. Handledarens…

Entreprenöriellt lärande gynnar eleven, läraren och omvärlden

Teknik- och NO-lärare Helena Sagar på Kullaviksskolan har flerårig erfarenhet av att ta in omvärlden i sin undervisning. Hon efterfrågar mer entreprenöriellt lärande och samverkan som ger större inflytande för eleven och större ansvar för eleven över sitt lärande. Helena Sagar använder metoder för entreprenöriellt lärande i sin undervisning. Genom entreprenöriellt lärande kan man erbjuda…

Du vet väl om att er skola är medlem hos FramtidsFrön

Det innebär att du som anställd inom förskola eller grundskola i Kungsbacka kommun kan registrera en användare på FramtidsFröns hemsida www.framtidsfron.se och direkt få tillgång till hela deras webbresurs. Där finner du bland annat inspirationsmaterial, goda exempel på entreprenörskap i skolan, värdeskapande lärande och studie och yrkesvägledning. Vill du få inspiration och hjälp att komma…