Samverkan på allas läppar under andra konferensdagen

SSA-konferensens andra dag invigdes känslosamt med förskolan Kokosnöten som vi fick se både på scenen och i en film som berättade om barnkonventionen. Olika föreläsningar belyste vikten av samverkan Utvecklingsstrateg Anna Lena Johansson från Business Region Göteborg kom med en hälsning om framtida kompetensbehov som är väldigt stora, bland bristyrken och även allmänt. Hennes budskap kortfattat…

Föräldern Malin var medskapande till lärandet på Toråsskolan

På SSA-konferensens första dag där exempel på samverkan inom området Grundskola genomfördes  berättade läraren Annika Berntsson,  Anna Grimlund från Ung Företagsamhet och föräldern Malin Fröjelin om hur föräldrar på ett enkelt sätt kan vara medskapande i sina barns lärande. Stärk barnens yrkeskunskaper med hjälp av föräldrarna På Toråsskolan har Annika använt sig av Ung företagsamhets läromedel…

Politikerna är stolta över samverkan i Kungsbacka

Utbildningsnämndernas ordföranden Ulrika Landergren (GV) och Anders Ekström (FG) är förväntansfulla inför SSA-konferensen. Ulrika är med under alla konferensdagarna och hon besöker även den lokala konferensen under torsdagen. På vilket sätt har ni varit involverade i planeringen av SSA-konferensen? – När frågan om SSA-konferensen kom till oss sa vi i nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildningen…