On the road med yrkesprogrammen

För fjärde året i rad besökte lärare och elever från yrkesprogrammen kommunens grundskolor. Syftet med denna roadtrip är att ge elever i årskurs 7, 8 och 9, en närmare inblick i de alternativ som yrkesprogrammen kan erbjuda samt vilka framtidsutsikter olika yrken har. Dessutom vill man bidra till att studie- och yrkesvalen i grundskolan inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund genom att visa upp den mångfald av möjligheter som finns när man väljer ett yrkesprogram på gymnasiet, helt i linje med läroplanen.

          Vi vill erbjuda möjligheter att ställa frågor och diskutera med våra elever och lärare. Vi ser roadtrippen som ett komplement till det Öppet hus som gymnasieskolorna erbjuder årskurs 9, varje termin, säger Tommy Johansson, lärare i yrkesämnen på Elof Lindälvs gymnasium. Bengt Ronnestedt arbetslagsledare på Fordons- och transportprogrammet, instämmer i hur viktigt detta är.

          Vi får förfrågningar från företag redan tidigt under våren och väldigt många av de som lämnar ett yrkesprogram får jobb direkt. Förra året blev jag kontaktad av Postnord, redan vid påsk. Då ville de tinga 40 stycket chaufförer, berättar han.

Under två veckor har roadtrippen pågått och målet har varit att träffa så många elever som möjligt genom att besöka högstadieskolorna, runt om i kommunen.

Rasmus Holmberg går tredje året på fordons- och transportprogrammet. Han har redan framtiden klar för sig.
– Jag vill köra lastbil eller truck, säger han. Just nu pågår många stora projekt både i Göteborg och Varberg och efterfrågan på chaufförer kommer finnas i flera år framåt även om det på längre sikt kommer minska i takt med att det blir fler självkörande fordon. Men, då pratar vi kanske om 20-30 år.

Även Rasmus poängterar att all praktik som ingår i programmet skapar nya kontakter och möjligheter för kommande arbetstillfällen.

Max Bjurlöf går tredje året på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Utöver att läsa alla basämnen pluggar han till exempel barteknik, hygien och livsmedel. Han läser högskolepaketet för att i framtiden kunna studera vidare.

          Det roligaste är att vi gör så mycket praktik, tjugo veckor i trean. Vi får kontakter i restaurangvärlden och det är inte ovanligt att man får jobb, direkt efter att man avslutat programmet, säger han.