Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan skolan som du går på när du läser en av alla de utbildningar som finns inom området, arbetsgivaren som vill anställa dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning. Det här samarbetet sker under ”paraplyet” Vård- och omsorgscollege där frågor som exempelvis APL-platser, handledare, arbetsmiljö, karriärvägar, utveckling, kompetens och jämställdhet diskuteras. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra kollega för dina arbetskompisar och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

Du kan alltid fråga en utbildare om de ingår i Vård- och omsorgscollege.