LIA – Lärande i arbete

Lärande i arbete, LIA, är den praktikform som används inom Yrkeshögskolan, YH. Yrkeshögskolan är en unik utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats.

Teori + praktik = jobb

Fördelarna med LIA är att de studerande får arbetslivserfarenhet under studietiden och vet vad yrket innebär när de är färdiga med utbildningen. Dessutom kan många LIA-platser leda till arbetsmöjligheter efter avslutade studier. Samtliga studerande på utbildningarna har en kurs som heter Lärande i Arbete (LIA). Den är uppdelad i två eller tre perioder under fyra terminer och är 8-13 veckor långa.

Att vara handledare

Du blir den studerandes stöd och förebild, och bidrar till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare. Från skolan sker handledning av utbildningsledare för respektive utbildning. Utbildningsledarna kommer ut på handledningsbesök under LIA-perioden, för att stämma av med student och arbetsplatsens handledare.

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolan i Kungsbacka samarbetar med över 300 företag. Företagen är representerade i ledningsgrupperna och undervisar i utbildningarna och i vissa fall kan delar av klasserna göra studiebesök på företag. Yrkeshögskolan i Kungsbacka ingår i förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildningen i Kungsbacka och samarbetar dessutom med Chalmers, Högskolan i Halmstad samt organisationer och näringsliv i Göteborgsregionen och norra Halland. Teknikutbildningarna på Yrkeshögskolan ingår även i Teknikcollege Kungsbacka.

 

För mer information kontakta:
Kiki Rosén, utbildningssamordnare
Telefon: 0300-83 44 15
E-post: kiki.rosen@yh.kungsbacka.se