Vård- och omsorgscollege Kungsbacka

Kungsbacka har den 9 mars 2012 certifierats som lokalt Vård- och omsorgscollege (VO-College). Det innebär att samverkan mellan utbildning och arbetsliv uppfyller de kriterier som ställs av nationella rådets parter på arbetsmarknaden. Kriterierna handlar om målsättning och organisation, praktikplatser, hälsoperspektiv, läroformer och arbetssätt.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra ansvar och granska kvalitet ges möjlighet till ett effektivt utnyttjande av resurser till gagn för alla.

Bakgrunden till Vård- och omsorgscollege är att efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. En satsning, kvalitativt och kvantitativt, måste därför ske både på ungdoms- och vuxenutbildning.

Vård- och omsorgscollege ska agera för att:

  • Få fler att utbilda sig inom vård och omsorg.
  • Den studerande får en modern och attraktiv utbildning som ger anställningsbarhet inom vård och omsorg, men också möjlighet till fortsatta studier.
  • Redan anställda ska få möjlighet till efterfrågad kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra.
  • Skapa möjligheter till praktikplatser med kompetenta handledare.
  • Höja statusen på yrkesområdet.

Vård- och omsorgscollege är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen genomförd. Certifieringstiden är tre år och under den tiden ska det lokala rådet samverka och arbeta med uppsatta mål.

Senaste protokollet från rådsmötet: Rådsmöte 2018-05-29

Samarbetspartners i Kungsbacka