Olikheter berikar

Lena Salomonsson, utvecklingsledare på förvaltningen för Grundskola & Förskola, brinner för samverkan i alla dess former. Hon är helt övertygad om att för att lyckas med samverkan mellan utbildning och arbetsliv måste vi börja med det redan i en tidig ålder.

– Små barn är så otroligt nyfikna och kreativa. De bästa idéerna kommer ofta från dem som ännu inte hunnit anpassa sig till de normer som omvärlden har satt upp, säger Lena.

Att samverkan sker redan från tidig ålder är ett sätt att öka kunskapen om de möjliga framtida yrkena hos de små. Då kan barnen vara medskapare i utvecklingen av sin undervisning och sitt arbete i skolan.

Kommunen kan visa exempel på praktisk samverkan

Enligt Lena är vår uppgift hos utbildningsförvaltningarna att hjälpa företag och arbetsgivare med att visa på hur de kan samverka med skolan i vardagen, i det lilla.

– Vi håller på att ta fram exempel på samverkan som går att göra på 40 minuter samt på längre uppdrag som skolan och näringslivet kan hålla ihop. Vi gör detta för att tydliggöra hur man kan koppla ihop arbetslivet till de skarpa uppdragen som redan anordnas inom skolan.

För Lena innebär riktig samverkan att båda parter vinner på det och att det uppstår lärande. När elever förstår att det de lär sig har bäring i livet. Och att det gäller i alla åldrar i alla ämnen.

– Samverkan är bra om båda parter känner större motivation när de gör saker som har mening och värde, särskilt om det är värde för någon annan. Riktig samverkan är att vi får till progression; exempelvis inom vård och omsorg, då kan barnen genom lek och sinnesupplevelse lära genom att exempelvis plantera växter hos de äldre – och få känna hur det är på ett äldreboende, säger Lena.

Det blir tydligt att kommunen behöver visa upp sådana här exempel för att göra det hela mer begripligt.

– I förskolan innebär samverkan att vi ska främja en företagsamhet hos barnen. När man kommer upp till skolålder, då står det klart och tydligt i läroplanens kapitel 2:6 om att skolan och omvärlden ska samverka för att ge eleven de bästa förutsättningarna för framtiden, påminner Lena.

SSA-konferensen syns i det dagliga arbetet

Lena arbetar själv dagligen med den kommande Samverkan skola-arbetslivskonferensen.

– Jag nämner SSA-konferensen på alla möjliga möten, berättar att alla har något att bidra med och jag försöker hitta möjligheter för så många som möjligt att delta. Jag har arrangerat två mötesplatser på Förskola & Grundskola med fokus på konferensen: en huvudmannakonferens i höstas där vi satte in Förskola & Grundskola i en samhällelig kontext och där vi bland annat reflekterade över värdeskapande och vilka förebilder vi själva är i skolan. Det är så lätt att glömma att dagens förskolebarn är våra blivande medarbetare, säger Lena.

På dessa möten – och överallt – försöker Lena lyfta fram hur viktigt det är med värdeskapande. Då ökar barns och elevers motivation. Där är alla exempel på möjliga skarpa uppdrag och samverkan med arbetslivet avgörande.

Samverkan fördjupar förståelsen

Lena vill betona att det nuförtiden är bara skolan och biblioteket som är uppdelade i ämnen. Saker och ting bildar helheter och går in i varandra utan tydliga gränser.

– Barnen och eleverna behöver få en större förståelse. Det är så enkelt: om man exempelvis läser om ögat så kanske kan man även ha en träff med en optiker för att se hur en optiker arbetar rent praktiskt och vilka yrken hen samarbetar med.

Det viktiga är att pedagogiken sköts av pedagogerna, att även om fackmännen förblir experter är det fortfarande lärarna som skapar förutsättningar i klassrummet för lärandet.

– Omvärlden ska se möjligheterna med att samverka så att alla förstår att de kan påverka sina blivande medarbetares förståelse och skapa intresse för dess område.

Det finns gott om praktiska exempel om samverkan mellan skola och arbetsliv.

– Ett exempel på en process där man har tänkt nytt är när Skanska, MTR, Volvo, Volvo Cars och Sweco i sin vision för Göteborg 2070 tog med barnen i arbetet. Det är faktiskt dem som kommer leva då så varför inte fråga barnen om hjälp? Eller när Macforum här i Kungsbacka som har bett om elevernas hjälp i att utveckla sina produkter. Eleverna lever i den verkligheten som MacForum vill vara delaktig i och får verkligen bra hjälp av dem. Även här passar jag på att säga att olikheter berikar.

SSA-konferensen visar goda exempel från Kungsbacka

SSA-konferensen är ett tillfälle för alla inom skolan och omvärlden att inspireras och lära sig nytt om samverkan. Ett viktigt syfte med konferensen är att visa på de olika exemplen som redan finns hos oss i Kungsbacka.

– Det gäller att vi tar ett ansvar för mångfalden inom kommunen, att vi representerar cirka 250 olika yrken, varav eleverna i vissa fall bara känner till 17 stycken!

– På den lokala SSA-konferensen vill vi uppmana våra förvaltningar och särskilt de med stora rekryteringsbehov att delta i mötesplatserna eller att hålla en workshop ihop med skolan om framtiden. Detta är en fantastisk möjlighet att inspirera genom att visa hur samverkan går till  med praktiska exempel.

 

Lenas tips för deltagande i SSA-konferensen

  • Hålla en workshop – gäller både kommunens förvaltningar och näringslivet
  • Vara med på en mötesplats: en cafédiskussion med andra arbetsgivare eller ett ”levande bibliotek” där man agerar ambassadör för sitt yrke vilket kan leda till att man skapar nya kontakter och nätverk.
  • Och om man inte vill vara med på SSA-konferensen men vill få igång ett arbete kring samverkan som är bra för kompetensförsörjning och det sociala ansvaret, då kan vi ha en uppföljning efter konferensen, i form av en workshop eller liknande. Det är bara att höra av sig till mig eller Frida!
  • Det lokala näringslivet och offentlig sektor och andra i omvärlden behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan att det går att skissa på samverkansprojekt tillsammans.
  • Om du och din organisation inte börjat samverka än så kan ni börja nu.