Nu står den på plats – Elevernas arbete skapade värde för så många fler och finns nu ”på riktigt”  

Resultatet av elevernas samarbete med Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala invigs den 6 juni.

Under 2015 fick Aranäsgymnasiet en förfrågan från Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala – fanns det några elever som hade kloka idéer som kunde utveckla Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala? Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet nappade på förfrågan.

I början handlade uppdraget om att hjälpa museet med hur de kunde utveckla sin marknadsföring berättar Johan Rissel lärare på Samhällsvetenskapliga programmet. Uppdraget utmynnade också i ett ”Lekskeppsprojekt” vilket innebar att Samhällseleverna gjorde marknadsundersökningar och Teknikeleverna arbetade fram prototyper av en lekbåt i anslutning till museet. Eleverna har i processen inkluderat aspekter som miljö, säkerhetsfrågor, budget och att det ska vara genomförbart i praktiken.

Marie Cervin, du är projektansvarig på Båtmuseet och för lekskeppsprojektet. Berätta om samarbetet med eleverna på Aranäsgymnasiet:

– Från dag ett, väldigt bra och berikande. När vi fick besök av båda programmen så visade vi runt, guidade och berättade om projektet. Vi fick många frågor och eleverna var uppriktigt intresserade och ville hjälpa oss att utveckla museet. Vi fick också komma på besök till klassrummen för presentation av projektet ungefär halvvägs och även besöka klassrummet när eleverna arbetade med modellerna. Till slut fick vi en fantastiskt proffsig presentation av alla eleverna som deltagit i projektet inne på Kungsbacka teater.

Marie – Vad blev resultatet för museet?

– Resultatet har blivit en bra marknadsundersökning som vi kan använda framöver då vi fått många idéer och rekommendationer genom undersökningen. Vi har fått en lekbåt till Båtmuseet nu i vår, som är byggd av Uddevalla Gymnasieskola. Den påminner mycket om den lekbåtsmodellen som vann. Vi har byggt sjöbodar och knopstation samt en informationstavla om den spännande kaperiepoken är på gång under våren. Vi fick ett bidrag på 45.000,- från Erikshjälpens Kungsbackafond, som finansierade och gjort detta projekt möjligt. Det har varit många på museet som har hjälpt till under projektets gång på olika sätt.

Johan – vad blev resultatet och lärdomarna för eleverna?

– Eleverna lärde sig hur man genomför en marknadsundersökning, hur de skulle sätta samman en presentation inför väldigt många olika intressenter. De fick samarbete mellan olika program Teknik- och Samhällsvetenskapliga programmet. Det var också en utmaning för eleverna att få en uppgift som inte alls var klar från början men som genom dialog mellan museet och eleverna tillslut mynna ut i en slutprojekt.

Samarbetet har varit värdefullt för alla inblandande. Nya tankar och idéer har väckts, att få byta erfarenheter med ungdomar som ibland ser helt andra möjligheter än vi gör har varit utvecklande för museet. Samarbetet med lärarna Johan Rissel och Anki Johnsson har också varit mycket givande berättar Marie. Projektet har varit riktigt spännande och smidigt, det har gått helt efter planen både tidsmässigt och vad som hade utlovats. Jag upplever att motivationen ökar från elevernas sida, då uppdraget kommer från en organisation utanför skolan så då ökar även ansvarstagandet. Dessutom fick eleverna i detta projekt uppleva många spännande möten berättar Johan.

Den 6 juni invigs årets sommarutställning på Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala. Då invigs också lekbåten. Årets sommarutställning är till stor del riktad till barn och barnfamiljer och handlar om ”Kaperiet i våra farvatten” samt en utställning om Onsalabon och befälhavaren Hans ”Charlie” Carlsson som vi får följa på hans färd med M/S Valencia.  Utställningen har öppet mellan 6 juni – 27 augusti på onsdagar, torsdagar och söndagar. Läs mer här Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.

 

Läs mer om samarbetet här.

Tidigare skrivet om samarbetet mellan Aranäsgymnasiet och Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.