Nu levlar vi samverkan ihop med hela Sverige

April månad innebär spännande tider i Kungsbacka. 19-21 april samlas folk från hela Sverige för den årliga Samverkan skola-arbetslivskonferensen.  Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström gläds för att kunna välkomna deltagarna till vår kommun.

– Kungsbacka ligger i framkant när det gäller samverkan. Även före arbetet med att ta fram SSA-konferensen har vi i Kungsbacka fokuserat mycket på entreprenöriellt lärande redan från förskolan, det har då handlat om att stärka de entreprenöriella kompetenserna som nyfikenhet, kreativitet, initiativförmåga och samarbeten.

– Våra politiker har sedan tio år tillbaka varit angelägna om dessa frågor. Det var 2007 som förvaltningar för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning antog den första strategin för arbetet med ”Företagsamt lärande” som var det naturliga begreppet före entreprenöriellt lärande.

Samverkan som nyckelord

SSA-konferensen ligger helt rätt i tiden, det är verkligen ett nyckelord när det gäller våra framtida utmaningar, både inom kommunen och i samhället som stort.

– Enligt mig är det jätteviktigt att trycka på samverkan eftersom vi har utmaningar i både kommunerna och i samhället idag. Dels har vi brist på arbetskraft men vi ser också att vi behöver tänka nytt när det gäller skolan och arbetslivet. Vi vet exempelvis att de yrkena som vi har idag inte finns kvar imorgon.

Ann-Charlotte vill gärna se att vi börjar göra mer tillsammans, att se helheten istället för skillnader inom kommunerna och regionen och med den ideella sektorn.

– Vi ska tillsammans se till att ge barn och ungdomar redan tidigt verktyg för det kommande arbetslivet. Det entreprenöriella synsättet finns ju med i skollagen. Det är viktigt att barn och ungdomar redan tidigt inser vilka möjligheter de har i det framtida arbetslivet.

Det är viktigt att ge våra barn och ungdomar de färdigheter som de kommer behöva i sitt arbetsliv. För att kunna göra det måste kommunen samverka med arbetslivet. Då får vi mycket bättre inblick i vilka nya kompetensbehov vi snart står inför, säger Ann-Charlotte.

SSA-konferensen ligger rätt i tiden

– Det som är unikt med årets konferens här i Kungsbacka är att flera hundra barn och elever är medskapande i konferensen – de har på olika sätt skarpa uppdrag kopplat till sina ämnen och kurser. De skarpa uppdragen har varit allt från värdskap, grafisk profil till att moderera, underhålla och instruera. Vi har även riktat inbjudan brett eftersom samverkan skola-arbetsliv är allas ansvar, säger Ann-Charlotte.

Som kommundirektör inser Ann-Charlotte vikten av att Kungsbacka visar sig och är en attraktiv arbetsgivare.  Samverkan är nyckeln till att kunna klara av framtida behov av kompetensförsörjning.

– På SSA-konferensen och även annars vill vi lyfta fram våra yrken i bruset. Vi gör en satsning med Framtidsverket som presenterar våra intressanta jobb där man får göra nytta, med att visa på det otroliga antal olika karriärvägar som finns hos oss.

I Kungsbacka har vi kommit långt – men även vi kan levla samverkan!

Vi i Kungsbacka har kommit långt med samverkan. Vårt koncept Made by Kungsbacka har framgångsrikt varit igång sedan 2009, först som inspirationsdag, och sedan som verksamhet med en utvecklartjänst, tydligt uppdrag och hemsida i oktober 2011.

Ann-Charlotte gläds extra för att årets konferens är framtagen tillsammans med våra barn och elever.

– Made by Kungsbacka är ett varumärke för Kungsbacka, och vi är stolta över detta samarbete. Och det unika med årets SSA-konferens, att det är flera hundra barn och unga som varit medskapande, har sin grund i detta tankesätt. Vi har verkligen skapat SSA-konferensen tillsammans.

– Att börja planera för en SSA-konferens sedan drygt två år tillbaka har för oss i Kungsbacka varit ett strategiskt arbete för att lyfta samverkan ytterligare och få en gemensam förvaltningsövergripande överblick kring samverkan kopplat till kompetensförsörjning. Arbetet har varit till stor hjälp i att vi har hittat varandra.