Sommarlovsentreprenör

 

Sedan sommaren 2012 driver 10-20 utvalda ungdomar i Kungsbacka egna sommarlovsföretag. Varje sommar sedan dess har mellan 10-20 ungdomar varit sin egen chef  och  utvecklat sina egna affärsidéer utifrån egna erfarenheter, kunskaper och intressen. Konceptet Sommarlovsentreprenör riktar sig till unga mellan 15 och 20 år som är skrivna i Kungsbacka kommun.

Som sommarlovsentreprenör kan ungdomar på egen hand, eller tillsammans med en kompis, driva eget företag under sommaren. Vi hjälper till med utbildning, stöd, försäkring och ett bra nätverk för att man ska kunna göra ”sin grej” och tjäna pengar. Dessutom får ungdomarna ett stipendium som de använder som startkapital.

Första steget – en fem dagars kickoff
Programmet inleds med en kickoff där du får hjälp att spåna fram idéer eller finjustera de du redan har. Kanske har du någon kompis du vill förverkliga din idé tillsammans med eller så hittar du nya vänner under kickoff-veckan. Allt är möjligt och allt händer! Under veckan får du hjälp av en handledare med att skapa en plattform för din verksamhet. Momentet är obligatoriskt och varje deltagare får hjälp med att göra en enkel affärsplan för sitt företag. Efter kickoff-veckan är du certifierad sommarlovsentreprenör. Du får dessutom ett stipendium på 2 000 kronor som ska användas som startkapital så att du kommer igång med ditt företag.

Andra steget – starta företaget
Under steg två startar man upp sitt företag och börjar sälja den produkt eller tjänst man har som idé. Handledare följer sedan ungdomarna under hela vägen, bollar idéer och hjälper till att hitta lösningar. Självklart är alla Sommarlovsentreprenörer försäkrade under sin tid som företagare.

Eftersom man är sin egen chef bestämmer man själv i vilken utsträckning man vill jobba. För att verkligen prova om idén håller (och för att det ska hinna bli klirr i kassan) brukar de flesta jobba med sitt företag i minst tre veckor eller mer.

Avslutning – kickout
Det tredje och avslutande steget är en kickout strax innan skolan börjar igen. På kickouten samlas alla, tar del av varandras erfarenheter och utvärderar sommaren under glada former. Då avslutas också Sommarlovsentreprenörernas företag i sommarlovsentreprenörsformen. Vill ungdomarna fortsätta med att driva vidare verksamheten, hjälper vi till och tipsar om olika sätt att gå vidare.

SLE 16