Om MbK

 

Entreprenörskap ska enligt läroplanen löpa som en röd tråd genom hela utbildningen, från förskola upp till vuxenutbildning. Entreprenörskap är också en av EU:s åtta nyckelkompentenser vad gäller livslångt lärande. Vi vet att entreprenöriella kompetenser så som flexibilitet, nyfikenhet, kreativitet, ta-sig-församhet med mera är viktiga i dagens och framtidens arbetsliv. Skolan ska förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och därför är det viktigt att skapa kontakter och inblick i arbetsliv, näringsliv och omvärld.

Samverkan sker i den dagliga verksamheten

Genom att samverka skola och omvärld, i den dagliga verksamheten, förbereds eleverna inför kommande arbetsliv. Detta ger en bra grund vad gäller förståelse, kontakter, meningsfullhet och verklighetsanknytning. För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt marknadsföra sig själv som arbetsgivare samt ett sätt att sprida intresset för en viss bransch.

Made by Kungsbacka skall bidra till att elever efter genomförd utbildning har en tydlig bild av vilka möjligheter som väntar och lämnar skolan med god kompetens, stark självkänsla och framtidstro. Made by Kungsbacka stöttar och utvecklar samverkan mellan utbildning och omvärld i Kungsbacka, från förskola till vuxenutbildning. Made by Kungsbacka är en gemensam satsning av förvaltningarna för Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad och Kommunledningskontoret samt näringsliv.

Kopplat till Made by Kungsbacka finns resurser i form av:

  • Processtödjande resurser, inspiratörer, kommunikationsstöd
  • Nätverk: både lokala, regionala, nationella och internationella
  • Spridningskanaler (hemsidor, sociala medier)
  • Utvecklingsmedel (just nu förskola och grundskola)
  • Personella så som utvecklingsledare, kommunikatör, näringslivsstrateg, studie- och yrkesvägledare, lektor, förstelärare