Om MbK

Entreprenörskap ska enligt läroplanen löpa som en röd tråd genom hela utbildningen, från förskola upp till vuxenutbildning. Entreprenörskap är också en av EU:s åtta nyckelkomponenter vad gäller livslångt lärande. Vi vet att entreprenöriella kompetenser så som flexibilitet, nyfikenhet, kreativitet, ta-sig-församhet med mera är viktiga i dagens och framtidens arbetsliv. Skolan ska förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och därför är det viktigt att skapa kontakter och inblick i arbetsliv, näringsliv och omvärld.

Samverkan sker i den dagliga verksamheten

Genom att samverka skola och omvärld, i den dagliga verksamheten, förbereds eleverna inför kommande arbetsliv. Detta ger en bra grund vad gäller förståelse, kontakter, meningsfullhet och verklighetsanknytning. För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt marknadsföra sig själv som arbetsgivare samt ett sätt att sprida intresset för en viss bransch.

Made by Kungsbacka är all samverkan mellan utbildning och omvärld i Kungsbacka, från förskola till vuxenutbildning. Made by Kungsbacka ett samlat paraply och en gemensam satsning från Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning och Kommunledningskontoret samt näringsliv.

Resurser

Kopplat till Made by Kungsbacka finns resurser i form av:

 • Processtödjande resurser, inspiratörer, kommunikationsstöd
 • Nätverk: både lokala, regionala, nationella och internationella
 • Spridningskanaler (hemsidor, sociala medier)
 • Utvecklingsmedel (just nu förskola och grundskola)
 • Personella så som utvecklingsledare, kommunikatör, näringslivsstrateg, studie- och yrkesvägledare, lektor, förstelärare
 • Nätverk: lokala, regionala, nationella och internationella

www.madebykungsbacka.se

Hemsidan madebykungsbacka.se är ett stöd i detta arbete och tankesätt – både för lärare med sina elever och för näringslivet och omvärlden.

 • Hemsidan är en tydlig länk in för näringslivet, ett stöd i det myller av lärare, utbildningar och skolor som finns idag.
 • På hemsidan lyfts goda exempel från Kungsbacka och andra delar av Sverige och världen.
 • På madebykungsbacka.se finns tips, idéer, information och inspiration kring hur entreprenörskap kan integreras i den dagliga verksamheten.
 • Här samlas också viktiga händelser med datum, så som omvärldsbevakning och spännande händelser inom området entreprenörskap och samverkan skola-omvärld.
 • Här sätts Kungsbackas elever och arbetsgivare på kartan i Sverige och världen.
 • Hemsidan är tydligt kopplad till Made by Kungsbacka på Facebook där mycket av omvärldsspaningen pågår.

För att madebykungsbacka.se ska bli ett användbart verktyg för lärare, elever och omvärld är det viktigt att vi får in tips och idéer utifrån verksamheterna. Det kan vara inbjudningar till aktiviteter som händer, länkar till bloggar och hemsidor där samarbeten och händelser beskrivs. Det kan också vara inspel kring hemsidans uppbyggnad, tips på saker som behöver lyftas med mera. Vi hoppas att madebykungsbacka.se blir ett värdefullt verktyg i den dagliga verksamheten hos er. Hör av er!