FAQ

Har du funderingar kring hur det fungerar att ta emot en praktikant? Här kommer svaret på några vanliga frågor.

Hur gör jag om jag vill ta emot prao-elever?
Kontakta våra praktikutvecklare på praktikplatsen@kungsbacka.se så hjälper de dig vidare!

 

Vad är prao?

Prao, Praktisk arbetslivsorientering, är från och med 2018 obligatoriskt för grundskolor att genomföra. Från och med årskurs 8 ska alla elever ha prao under sammanlagt tio dagar. Genom att tillbringa en tid på en arbetsplats får eleverna en känsla för vad de vill arbeta med – och vad de inte vill arbeta med. De får arbetslivserfarenhet och kontakter som på sikt kan ge dem en fot in i arbetslivet.

Hur söker ungdomarna prao?
Praktiksamordningen i Kungsbacka använder ett digitalt verktyg som heter praktikplatsen.se för samordning av all praktik inom kommunen. Om ert företag vill ta emot praktikanter så lägger våra praktikutvecklare upp en platsannons på praktikplatsen.se som sedan är sökbar för eleverna. Platserna tillsätts genom en automatiserad process och praktikplatsen som skall ta emot en elev får automatiskt den information som de behöver via mail inför praktikens start.

Hur många timmar per dag får eleven praktisera?
Eleven får ha praktik under max 7 timmar per dag förlagt mellan 07.00–20.00 på vardagar. Eleven får alltså inte ha praktik på helgen eller under sena kvällar. Eleven bör vara på praktikplatsen under minst 5 timmar.

Vad innebär rollen som handledare?

Som handledare blir du den studerandes stöd och förebild på arbetsplatsen. Du berättar om din yrkesroll och introducerar eleven till lämpliga arbetsuppgifter. Att vara handledare är både roligt och utvecklade. Det ger dig möjlighet att reflektera kring din yrkesroll samt få ta del av elevens tankar och perspektiv. Till skillnad från övriga praktikformer så kräver inte prao att handledaren gått en specifik handledarutbildning. Vill verksamheten stärka sig i sin roll som handledare så erbjuder skolverket en kostnadsfri web-baserad utbildning. Klicka här för mer information.

 Vilka arbetsuppgifter kan eleven hjälpa till med?

Syftet med prao är att eleven skall få en inblick i arbetslivet. Eleven kan ta rygg på handledaren och skugga/ observera den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Eleven kan också utföra enklare arbetsuppgifter med stöd av handledaren. Arbetsuppgifter ska anpassa efter praktikantens ålder.

Kostar det något att ta emot en prao-elev?

Nej, det kostar ingenting.

Hur fungerar det med lunch?

Varje enskild skola hjälper sina elever att lösa lunch under prao-perioden. Det finns exempelvis möjlighet att äta på närliggande skolmatsalar. Företaget där eleven praktiserar får bjuda på lunch, men detta är alltså inget krav.

Finns det något som prao-eleven inte får lov att göra på arbetsplatsen?

Prao-eleven har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.
Det är viktigt att prao-eleven får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praktikanten inte får göra.

Är prao-eleven försäkrad?

Under prao-perioden är eleven både person- och ansvarsförsäkrad genom skolan.

Hur gör jag om prao-eleven blir sjuk?

Om eleven blir sjuk ska hen tala om det för sin handledare direkt. Handledaren rapporterar sedan frånvaron till praktikansvarig på skolan. 

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta våra praktikutvecklare på praktikplatsen@kungsbacka.se