Läs, begrunda och agera alla och envar inom Vård- och omsorgscollege Kungsbacka!

Här finns det mycket spännande att spinna vidare på för att lyfta yrkesrollerna och möjligheterna inom VO nu och i framtiden i mötet med unga.

Studiebesök på Löftagården

Under hösten har våra två åttor varit på studiebesök på vårt äldreboende, Löftagården i Frillesås. Löftagården ligger mitt i centrum och de flesta elever går förbi där varje dag till och från skolan utan att ha besökt boendet någon gång. Syftet med besöket var att eleverna skulle få en förståelse kring hur det är att arbeta som undersköterska, men det blev flera dimensioner med besöken som har skapat många nya öppningar.

Eleverna gjorde besöken i halvklass och först fick de en genomgång av verksamheten som bedrivs av två i personalen med hjälp av ett bildspel. Sedan var det dags för en frågestund och att få prova på att använda en akutlift om en person har trillat på golvet och inte kommer upp för egen räkning och att prova olika rullstolar. Sedan gjorde vi en rundtur för att titta i matsalen, ljus- och sparummet och sist men inte minst: ett besök i en lägenhet för att se hur de boende bor.

Frågestund om arbetet som undersköterska

De frågor som dök upp under frågestunden kom mycket att handla om andra saker än hur det är att jobba som undersköterska även om vi diskuterade det också. Många frågor kom att handla om döden och hur det är att jobba med människor som ska dö. Personalen berättade hur de sitter och vakar och det ofta går väldigt lugnt till och att de gör det till en fin stund för de anhöriga efteråt.

Andra frågor som dök upp var exempelvis om det kostar pengar att bo där, hur en dag kan se ut för de boende, får de dricka alkohol, får de lämna boendet. I våra diskussioner efter besöket så vill de allra flesta elever fortsätta någon form av samarbete med boendet och många hade gärna velat vara med under en dag för att hur de arbetar ”in action” och även hur de arbetar med de dementa brukarna.
Elever vill även hitta mötesplatser där de får sitta och prata med de äldre och andra gemensamma aktiviteter. De har bland annat köpt in ipads så där skulle vi kunna skapa ett gemensamt projekt.

De ser också de tekniska hjälpmedel som finns som mycket spännande och ser ett samarbete med vårt teknikämne.
En flicka sa under besöket att här skulle jag kunna tänka mig att jobba när jag blir äldre. En aspekt på detta blir ju också hur vi ska locka killar till yrket då de allra flesta som arbetar där är tjejer.

Varmaste tack till Annika Ohlsson och personalen på Löftagården för ert magnifika arbete! Tillsammans blir vi starkare!