Lärling

Att ta emot en vuxenlärling innebär att du får en medarbetare som lär sig yrket hos er och varvar teori och praktik. Arbetsplatsen får möjligheten att vara med och påverka hur en person lärs in i ett yrke. Lärlingen är minst 70 procent av sin studietid på arbetsplatsen och skall betraktas som en vanlig medarbetare.

Att ta emot en gymnasielärling innebär möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen.

Som studerande är du intresserad av att få en grundläggande yrkesutbildning som bedrivs i samarbete med en eller flera arbetsplatser. Du får en yrkesinriktad utbildning som samtidigt ger dig samma möjligheter till behörighet för fortsatta studier som elever på andra yrkesförberedande program.