Klass 1-Öst på Fjärås Bräckaskolan besökte Måhaga äldreboende

Av pedagogerna i Klass 1-Öst

Vi har gjort några tidshopp i historien inom vårt tema ”förr och nu”. Vi har bland annat besökt Vikingatiden, Järnåldern, 1600-talet och 1900-talet. När vi arbetade med 1900-talet pratade vi om hur det var att leva och gå i skolan på den tiden. Eleverna fick sitta i grupper och fundera över hur de trodde de var i skolan på 1940-talet. När vi pratade i hel klass bestämde vi oss för att fråga några som gick i skolan på den tiden.

Vi hörde av oss till Måhaga äldreboende och frågade om vi fick komma dit på besök. Det blev ett positivt svar så vi bokade in ett möte. Inför besöket fick eleverna sitta i mindre grupper och bestämma vad de ville ha med sig och visa för de boende på Måhaga. De gjorde ett kollage med bilder de tagit på saker i klassrummet. De spelade också in en film för att visa hur smartboarden fungerar. Eleverna ville också visa hur programmering fungerar. De valde att visa Appen Bee-Bot på Ipaden och de små robotarna Blue-Bot. Tio st elever som vi lottade fram fick följa med till Måhaga. Några dagar innan besöket fick elever förbereda sig genom att skriva små ”tal”lappar där de skrev ner vad de skulle säga. De hade även med sig sina kompisars frågor.

 

 

 

När eleverna var på plats på äldreboendet fick de presentera sig och berätta om hur vi arbetar i skolan idag. De äldre fick ställa frågor och sedan fick eleverna ställa sina frågor till de boende. Vi avslutade med att eleverna gick runt bland de äldre så att de fick prova på att programmera och spela olika spel på Ipaden. Besöket var mycket uppskattat av både elever och boende på Måhaga. När vi var tillbaka i klassen fick eleverna redovisa för sina kompisar om vad de fått för svar på de frågor de hade ställt.