Jesper Edlind: SSA-konferensen är hela Kungsbackas angelägenhet

Nu är förberedelserna kring den kommande Samverkan skola-arbetslivskonferensen i full gång. Då var det dags att lyssna på vad kommunens HR- och kommunikationschef Jesper Edlind har att säga om konferensen.

Du är kommunens HR- och kommunikationschef, varför tycker du att SSA-konferensen är viktig för hela Kungsbacka?
– Först och främst att ha en nationell konferens är ur kommunikationsperspektiv viktigt för hela kommunen. Vi får chansen att visa upp oss för många som aldrig varit i Kungsbacka. Sedan när man tänker på ämnet så kan det inte vara mer aktuellt när det gäller rekryteringsbehov av kompetens inom kommunen. Målgruppen för konferensen är studie- och yrkesvägledare och lärare i alla skolåldrar, så vi vill visa på att det är fullt möjligt att ge lärandet en skjuts genom mer samverkan mellan skola-arbetsliv. Det går inte heller att blunda för att det är våra blivande medarbetare som vi formar i skolans värld.

Vad kan samverkan innebära för våra blivande medarbetare?
– Jag vill skicka ut en tanke på perspektivet kring personliga kompetenser som mitt budskap. Eleverna i skolan får en helt annorlunda syn på arbetslivet när de får se vad olika yrken innebär i praktiken. Kraven som vi har på våra framtida medarbetare ser ju annorlunda ut. Det är egenskaper som förmåga att samarbeta, prioritera och se sammanhang som kommer väga mer än en fulländad CV. Som jag ser det har skolan inom ramar för undervisningen stora möjligheter att sätta dessa sociala kunskaper i fokus och rusta eleverna så att de sedan har lätt att anpassa sig till kraven i arbetslivet.

Vilka är dina egna tankar om hur dina kollegor kan involveras? Och varför ska alla involveras?
– Det här en gemensam fråga som har med vårt ansvar som kommunens anställda att göra. Jag skulle vilja att väldigt många anställda visar upp sitt yrke under konferensen, att vi visar bredden inom kommunens verksamhet. Så att vi ger en positiv bild av oss, och attraherar blivande medarbetare! Jag vill att alla känner ansvar för att visa att det är roligt att jobba i Kungsbacka kommun. Konferensen är en möjlighet att sätta Kungsbacka i ett sammanhang.

– Den kommunala sfären skiljer sig inte från kraven i den privata och därmed är det en hård konkurrens om den kompetenta personalen.

– Jag ser detta även som en fin möjlighet för kunskapsutveckling hos våra nuvarande anställda. Jag vill att alla kommer och ser vilka möjligheter det redan finns att arbeta med! Vi vill lära av varandra! Och jag vet att alla kan levla till en ny nivå när det gäller samverkan skola-arbetsliv.

Hur jobbar du själv med SSA just nu?
– Jag sprider information om konferensen i alla mina kontaktytor, jag är en stolt bärare av budskapet om SSA-konferensen.

Vad innebär riktig samverkan mellan skola-arbetsliv för dig?
– Det är viktigt att komma ihåg är att det ligger i lärarens uppdrag att jobba med samverkan. För mig innebär en riktig samverkan att skolan drar nytta av de möjligheter som finns för att ge lärandet en skjuts. För när eleverna ser och förstår sambanden så blir det lättare och roligare för dem att lära sig.

Vad har du fått för erfarenheter om samverkan mellan skola-arbetsliv?
– Jag har bara positiva erfarenheter av att arbeta med samverkan. Mina år i skolans värld här i Kungsbacka har visat att det finns många skolor som redan arbetar flitigt med detta, andra kan lära sig av dessa erfarenheter.

– Samverkan är ett sätt att effektivisera lärandet och skapa ett lärbehov hos eleverna. Vi vill ju att eleverna ska få uppleva lärandet på ett nytt sätt, att ha alternativa lärsituationer, att våga pröva och visa i praktiken. Och det är just det som konferensen kommer att göra!