Inspirationsföreläsning på lokala SSA

Många pedagoger och medarbetare lyssnade på inspirationsföreläsningen i aulan under torsdagen. Inspirationsföreläsning handlade bland annat om framtidens kompetenser. Vilka yrken är bristyrken och vilka yrken behövs i framtiden? En utmaning som vi står inför är att våra barn och elever kan komma och arbeta med yrken som ännu inte uppfunnits än.