HR-fanns på plats på lokal SSA

HR-generalister från olika förvaltningar fanns på plats under ”levande bibliotek” dit medarbetare kunde prata med företag och representanter från näringslivet. Från vänster Annika Bodin och Sandra Ohlsson som arbetar med personalfrågor i kommunen pratade med medarbetare under torsdagen den 20 april.