Hotell- och turismelever levererade på SSA-konferensen

Under SSA-konferensen som Kungsbacka var värd för några veckor sedan deltog elever från bland annat Hotell- och turismprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium som en del i deras utbildning. De hjälpte till med allt ifrån att stå i receptionen, fixa fika, scenarbete, stå i garderoben, teknik till att vara värdar och hjälpa konferensdeltagare att hitta rätt.

Viktigt att jobba med skarpa projekt

– Vi har enda från början arbetat med att få ut eleverna i vekligheten kopplat till kursmålen. När vi fick frågan om att arbeta med SSA-konferensen såg jag direkt att det var många kurser och delar som passade in. Vinsterna med skarpa projekt är så många. Eleverna lär sig ta ansvar, de får möta kunderna och inte minst förstå att det här är en servicebransch. Vi reflekterar också efteråt. Eleverna får utvärdera sig själva och tillsammans tittar vi på vad som gått bra respektive mindre bra. Vi är en skola och här får man lov att göra misstag. Det viktigaste är att man lär sig något av just den erfarenheten, berättar lärare Ulla Salscheider.


SSA-konferensen

Tillsammans med eleverna förberedde läraren Bärbel Wrede dem på de arbetsuppgifter som väntade på konferensen.
– De fick en genomgång av konferensens projektledare Frida Svensson, vi rekade i lokalerna, vi pratade om service och bemötande om arbetsuppgifter på en konferens och om säkerhet och klädkoder, säger Bärbel.
Eleverna Cassandra del Rosario, Matilda Dickell och Oscar Axell berättar att det roligaste var att ha en så stor och viktig roll, känna att man hjälpte till. Det svåraste var när man fick frågor som man inte kunde svara på.
– Det var så roligt att se eleverna arbeta. Jag var både imponerad och stolt. De löste situationer och samarbetade på ett strålande sätt säger Bärbel.

Att barn och elever skulle ha ”skarpa uppdrag” kopplat till SSA-konferensen har varit en självklarhet och prioriterat i såväl förarbete som genomförande berättar Frida Svensson. Vi ska leva som vi lär. Eleverna på Hotell och Turismprogrammet fick mycket positiva kommentarer i utvärderingarna om dras proffsiga bemötande.

-Jag hoppas och tror att detta gav ringar på vattnet både internt för oss i Kungsbacka men också externt hos våra nationella gäster. Det är allas vår skyldighet att involvera barn och elever i sånt som händer och sker i arbetslivet, kopplat till deras ämnen och kurser. Vi i arbetslivet måste bidra till att deras ryggsäckar fylls med kunskaper, erfarenheter och kontakter inför framtiden – att de får visa att de kan och vill och vågar! Vi som arbetat med konferensen är mycket stolt över att vi fick samarbeta med så många engagerade och proffsiga lärare som involverade sin elever på olika sätt. De bidrog alla till att konferensen blev så bra i slutändan.