Hoppa ut från klippan och bygg vingarna på vägen ner!


Tankar kring entreprenöriellt lärande efter NELIS i Stockholm 20-21/9 2018

Tre av Kungsbackas prioriterade områden är:

  • högre kvalité på undervisning för att nå ökad måluppfyllelse
  • säkerställa att alla elever når sin fulla potential
  • ett kompensatoriskt uppdrag, eller kanske kan man kalla det ett kompletterande uppdrag där varje elevs ryggsäck, lätt eller tung ses som viktig och en tillgång.

En väg till förändring behöver ske på det mentala planet lika väl som strukturförändringar i verksamheten. Dagens skola har sina rötter i ett gammalt tankesätt där skolans uppdrag var att skilja agnarna från vetet och vaska fram en elit som skulle styra och leda massorna. Majoriteten av befolkningen skulle arbeta i industrin, på bruken, i fabrikerna och så vidare. Liknade tankesätt som armén där alla inte skulle vara på höga poster utan flertalet skulle vara fotfolk eller like krasst, kanonmat.

Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut och kräver andra förmågor och annat sätt att tänka. Det är de entreprenöriella förmågorna som efterfrågas i annonser.

Utbildningen måste också vara hållbar på många sätt – social, demokratisk, ekologisk och ekonomisk.

Så vad är framgångsfaktorer när det gäller entreprenöriell undervisning? Våga, misslyckas, testa, läs, fyll kunskapsluckor, samarbeta, håll ut, var nyfiken och satsa. Dessa ord kan man utan problem föra över på den egna praktiken. Dessa skulle kunna fungera som ledord för alla pedagoger för vi måste utveckla vår praktik för att möte det nya samhället!

Så en uppmaning till alla pedagoger:
Tänk stort – tänka smått är tråkigt (Hur galet kan det bli?)

Kajsa Cronelid
Lärare Förskola & Grundskola
Gullregnsskolan