Hon bröt en vana och bytte bana

På Östergatan, mitt i centrala Kungsbacka ligger smörgåskedjan Subway som likt många andra företag i kommunen arbetar med att ta emot praktikanter. Bakom disken står Helene Jönsson, förskolläraren som efter ett telefonsamtal lämnade skolan och blev företagare.  – Jag ser mig inte som säljare men jag bryr mig verkligen om ungdomar, säger Helene.

Det hela började 2010 när Helene som från början är utbildad förskollärare fick ett erbjudande om hon ville vara och starta upp den internationella smörgåskedjan Subway i Kungsbacka. Hon tackade ja till erbjudandet, men valet att byta skolan för att leda att företag inte var helt självklart.

– Det var ett ganska stort steg att ta, men personen som ringde mig sa ”du gillar ju att arbeta med ungdomar”. Och lite på den vägen är det. Jag ser mig inte som säljare men jag bryr mig verkligen om ungdomar. Jag tror på dem och jag tror att det är en anledning till att det har gått bra ändå, säger Helene.

Öppenhet och återkoppling viktigt

Sedan starten för åtta år sedan har Helene i samarbete med grundskolor och gymnasieskolor tagit emot praktikanter. Utöver sig själv och en arbetsledare är också Jesper och Sebastian från Elof Lindälvs gymnasiesärskola två av medarbetarna.

– Under åren så har jag sett klara fördelar med att ta emot och arbeta med praktikanter, det medför en bra blandning av människor i en personalgrupp. Jag tror att ungdomar ibland ses med lite onda ögon av vuxna, och därför vill jag försöka underlätta för våra ungdomar. Min insats är liten men den gör stor skillnad.

I arbetet med att ta emot och bemöta praktikanter så menar Helene att tydlighet och dialog är två framgångsfaktorer.

– Jag tror mycket på tydlighet och tät dialog. Om man är öppen och har en tydlig dialog kring vilka förväntningar man har på varandra så skapar det en trygghet hos ungdomarna. Har man trygga medarbetare som vet vad som förväntas av deras arbete, och hur man är mot varandra så blir det ofta en bra stämning i gruppen. En av mina bästa personalgrupper hade jag på Subway i Nordstan. Ingen av dem jobbar kvar där i dag men de kallar fortfarande sig för ”Nordstangänget” och för mig är det verkligen ett gott betyg!

”Man gör det svårare än vad det är”

Genom en aktiv satsning på praktikanter i verksamheten har Helene med åren utvecklat en god erfarenhet kring hur man kan ta emot och jobba med ungdomarna – något som hon tror att många andra inte är lika bekväma med.

– Egentligen tror jag att man ofta gör det svårare än vad det är när det handlar om att ta emot praktikanter. Man kommer väldigt långt på att vara förstående och hjälpsam. För många ungdomar som jag har arbetat med har Subway varit det första jobbet och den första arbetsplatsen, och då är det viktigt att visa förståelse för detta. Gör man det får ungdomarna en bra start i arbetslivet och det är väldigt mycket värt, avslutar Helene.

(på bild från vänster: Helene Jönsson, Linn Österberg, Jesper Johansson och Sebastian Utberg)