Hej arbetsliv!

Att samverka och samarbeta med utbildning

Det finns mängder av sätt att samarbeta på och det är viktigt att ni hittar ett sätt som passar båda parter, att ni hittar en win-win situation tillsammans. Samarbeten kan ske under en kortare eller längre tid. Ofta växer små samarbeten till större när ni lärt känna varandra. Nyfikenhet, ökad motivation och en meningsfullhet brukar vara resultatet av samarbetet.

Här finns förslag på hur ni kan samarbeta:

  • Studiebesök (eleverna besöker en arbetsplats)
  • Föreläsning/workshop (arbetslivsrepresentanten berättar exempelvis om sitt yrke, arbetsplats, yrkesresa, företagsresa)
  • Prao/praktik/APL/LIA (ser olika ut beroende på ålder för eleven)
  • Jobbskuggning (en elev följer en yrkesverksam under en eftermiddag eller dag)
  • Skarpa uppdrag (eleverna löser problem/uppdrag för en arbetsgivare)
  • Intervjuer på arbetsplatsen (eleverna intervjuar arbetslivet)
  • Heta stolen (en person från arbetslivet intervjuas av eleverna)

Näringslivet vinner på samarbete och entreprenörskap

Samarbete med skola och utbildning skapar förutsättningar för ett växande näringsliv i Kungsbacka. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja intresset för branschen och stärka banden till samhället. När skolan ser behoven hos företagen, ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera och eleverna får en relevant kompetens för arbetsmarknaden. Samverkan kan ske på många sätt – Made by Kungsbacka underlättar nya relationer och dialog mellan skola och näringsliv.

Den snabba tekniska utvecklingen och höga internationaliseringsgrad vi ser idag ställer höga krav på framtidens kompetens. För att rusta elever med goda förutsättningar att möta omvärldens krav krävs samverkan mellan utbildning, näringsliv och omvärld. Vi måste förbereda eleverna för jobb som idag inte finns, med teknik som ännu inte är uppfunnen i en värld i ständig förändring.