Frukostmöte om arbetsplatsförlagd praktik

Goda exempel och diskussioner om arbetsplatsförlagd praktik. Det var temat för onsdagsmorgonens frukostmöte på biograf Facklan.

Praktikhandledaren är ovärderlig

Många elever i gymnasieskolan har behov av olika typer av längre eller kortare praktikplatser under sin utbildning. En del av gymnasieskolans ungdomar har funktionsnedsättningar vilket innebär att de kan behöva anpassade arbetsuppgifter och extra stöttning. Handledarens hjälp kan vara ovärderlig i elevens resa mot en yrkesidentitet och ett framtida arbetsliv.

Samlat grepp om arbetsplatsförlagd praktik

Frukostmötet på biograf Facklan hade samlat gäster från både näringslivet och från kommunens olika förvaltningar. Morgonens moderator Lena Salomonson inledde med att hälsa alla välkomna och berättade samtidigt om vikten av goda praktikplatser.

Karl Persson, personalchef på service i Kungsbacka kommun, presenterade hur Kungsbacka kommun nu kommer att ta ett samlat grepp om arbetsplatsförlagd praktik och varför detta också är en strategisk satsning.

–  Vi måste underlätta för cheferna så att det blir enkelt att ta emot praktikanter.

Bra kontakt med skolan

Därefter följde en presentation av samtliga paneldeltagare innan paneldiskussionen tog vid. De inbjudna paneldeltagarna från näringslivet var överens om att det krävs trygga rutiner, information i ett tidigt skede och en bra kontakt med skolan för att praktiken ska bli lyckad.

Enklare uppgifter

Lena Larsson på Arbetsförmedlingen menade att vi behöver bli bättre på att hitta enklare uppgifter.

– Idag ska alla vara bra på allt men genom att lyfta ut enklare uppgifter kan det vara lösningen på att alla kan få vara med.

Sammanfattningsvis var det en mycket inspirerande morgon där paneldeltagarna gav många goda exempel och en känsla av att man genom att erbjuda en god praktik verkligen kan göra skillnad.

I paneldiskussionen deltog:

  • Eva Torgerson – Aranäsgymnasiet
  • Annika Areskog Ronnstedt – Elof Lindälvs gymnasium
  • Andreas Mattson – ICA Maxi Kungsbacka
  • Malin Glimtén – Coop bageri
  • Per Erik Nordlander – Euromaster
  • Helen Jönsson – Subway
  • Lena Larsson – Arbetsförmedlingen
  • Karl Person – Kungsbacka kommun

Länk till Skolverkets digitala handledarutbildning