Frillesåsskolan vann Utmärkelsen

Foto: Beatrice Törnros

Frillesåsskolan fick under Gymnasiedagarna och Future Skills ta emot priset Utmärkelsen. Skolan fick priset för att de är bästa grundskolan i Göteborgsregionen på att koppla samman skola och arbetsliv.

Utmärkelsen är ett pris vars syfte är att uppmärksamma god samverkan mellan skola och arbetsliv. Priset delas ut i fem olika kategorier och i kategorin grundskola var det Frillesåsskolan som kammade hem förstaplatsen. Vinnande skolor premieras med 10 000 kronor.

Skolans ambitiösa satsning bidrog till vinsten

Juryn skriver i sin motivering att skolan har en gemensam strategi med en genomarbetad handlingsplan kopplad till samverkan mellan skola och arbetsliv. De skriver också att arbetet på skolan sträcker sig från förskolan till årskurs nio och att eleverna får ta del av ett brett utbud av aktiviteter kopplade till arbetslivet.

Juryn menar att skolan har en mångårig och ambitiös satsningen på samverkan mellan skolan och arbetsliv och där samarbetet mellan de olika personalgrupperna faller sig naturligt. Ansvaret för att rusta eleverna för sina framtida studie- och arbetsliv tas av alla som arbetar på skolan, inte en enskild lärare, skriver juryn i sin motivering.

Utmärkelsen arrangeras av parterna bakom skola-arbetslivsrådet, där bland andra Business Region Göteborg, Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren ingår.

Läs mer om Utmärkelsen