Foto: Lisa Gahnertz

Från Åsa till Syrien med Klinnekärr förskolas Kärleksfestival

På Klinnekärr förskola pågår en kärleksfestival hela denna termin, med syfte att samla in pengar till Unicef. Kärleksfestivalen är ett exempel på hur entreprenöriellt lärande kan gå till i praktiken. Anna Leithe från Unicef kom på besök för att prata med barnen om deras engagemang.

Det är onsdagseftermiddag på Klinnekärrs förskola. Barnen sitter samlade i ring. Unicef:s representant Anna Leithe är på besök, för att berätta om Unicef och tacka barnen för de pengar de samlat in till Unicefs verksamhet.

Hela terminen pågår en Kärleksfestival på Klinnekärr förskola. Idén är enkel: förskoleeleverna samlar in pengar till de barn som drabbats av kriget i Syrien. Den som vill lämna ett bidrag får, om den vill, en kram eller en liten puss. I skrivande stund har 965 kr samlats in.

Anna Leithe sätter sig ned bland barnen. Hon berättar att de har ett stort hjärta och att de genom sin Kärleksfestival bidrar till att hjälpa andra barn ute i världen. De pratar om vad ett barn behöver för att må bra. Förslagen duggar tätt: Leka. Vatten. Mat. Hjärtat. Kompisar. Någon som är snäll. Mamma. Pappa.

Entreprenöriellt förhållningssätt
Klinnekärr förskola arbetar aktivt med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Barnen ska få vara kreativa, delaktiga och medskapande, och deras önskningar och drivkrafter är en utgångspunkt för vad som händer på förskolan.

Kärleksfestivalen är ett exempel på hur femårige förskoleeleven Max Pennebratts idé förvaltats och kopplats till samhället – i detta fall Unicef. Max hade missat en festival på förskolan och ville väldigt gärna vara med om en ny. De skulle samla in pengar till Syriens barn, tyckte han, och ritade en karta över hur pengarna skulle vandra. Lite krokigt från Klinnekärr fram till Unicef, och sedan spikrakt till Syriens barn.

– Vi vill förvalta barnens idéer och tankar. Vi har inga färdiga svar, utan prövar oss fram med barnen, berättar förskollärare Ann Berg.

Agerar utifrån barns drömmar
Anna Leithe lämnar material om barnkonventionen som Unicef tagit fram för förskolor att jobba vidare med. Hon tycker att Klinnekärr förskolas Kärleksfestival är ett bra initiativ.

– Det är viktigt att se att vuxna agerar utifrån barns drömmar och visioner och tar dem på allvar. Det finns ett stort rättvisepatos inom oss alla, och hos barn är det särskilt tydligt. Det är viktigt att de vuxna finns kring barnen så att detta kan växa och utvecklas hos dem, säger Anna Leithe.

Inlägg av: Katrin Andersson, 27 maj 2015